Novapolis

Sesiunea de Instruire – Interacțiunea și colaborarea cu comunitățile de străini

În data de 27.02.2014, Asociația Novapolis-Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare a desfășurat o sesiune de instruire a mediatorilor interculturali, a facilitatorilor și a altor colaboratori, a reprezentanților ong-urilor și asociațiilor de migranti și respectiv a membrilor echipei My Place. Sesiunea de instruire a urmărit să informeze despre Centrul Cultural Multifuncțional My place și activitățile acestuia destinate străinilor din România, precum și facilitarea unei interacțiunii pe termen lung și de calitate cu comunităților de imigranți și nu numai. În cadrul acestei sesiuni au fost abordate și oferite informații și exerciții practice privind competențele interculturale, comunicarea asertivă, inteligența emoțională etc.
cursuriPornind de la materialul resursă oferit – Noțiuni generale privind interacțiunea și colaborarea cu comunitățile de străini – participanții au purtat o serie de discuții și au oferit sugestii privind modalitățile de interacțiune și colaborare cu migranții, adaptarea activităților specifice conform interesului și profilului comunităților de străini, în special pentru străinii care locuiesc în regiunea București-Ilfov și împrejurimi, accesarea resurselor și serviciilor/activităților existente la nivelul comunităților de străini, al organizațiilor și instituțiilor ce pot fi utilizate și puse la dispoziție într-un mod sinergic și care să se completeaze reciproc, în cadrul Centrului Cultural Multifuncțional My place, dar și despre dificultățile întâmpinate în lucru cu străinii.
Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului“My Place – Centrul Cultural Multifuncţional – o punte pentru integrarea RTT în România” (ref: IF/12.02-04.01) și a constituit un bun prilej pentru stabilirea unor relații de colaborare/promovare pentru activitățile My place, pentru a asigura multiplicarea informației referitoare la centru și activitățile sale pe canalele de comunicare și prin mesaje ușor înțelese de străini, dar și de a beneficia de sprijinul celor prezenți în identificarea și atragerea gruplui țintă în vederea participării la activități.

 

Contact

NOVAPOLIS