Novapolis

Noi suntem

Asociația Novapolis

Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare

Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare

își propune să contribuie la consolidarea unei societăți democratice, incluzive și diverse, echilibrată din punct de vedere social și economic, capabilă să răspundă nevoilor tuturor. Misiunea noastră este să susținem și să promovăm valorile democratice, modelele și intervențiile pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect.

Ce facem?

Principalele domenii de activitate vizează acțiuni la firul ierbii, analize și evaluări ale politicilor publice sau a impactului lor la nivel național și local, derularea de proiecte în domeniul social, al imigrației și integrării străinilor în România, al mobilității forței de muncă în spațiul european, al incluziunii și participării tinerilor, al justiției sociale, dialogului social și dezvoltării comunitare, în domeniul egalității de șanse și oportunităților egale, al promovării educației, culturii şi a valorilor democratice.

experiență
multi-disciplinară

La Novapolis, lucrăm împreună ca o echipă multi-disciplinară, folosindu-ne de experiența și cunoștințele pe care fiecare dintre membrii echipei noastre le aduce organizației în scopul de a ne consolida expertiza și competențele și de a adăuga valoare și calitate parteneriatelor și serviciilor oferite beneficiarilor nostri.

expertiză tehnică și consultanță

Asociația Novapolis a dezvoltat și poate oferi expertiză tehnică și consultanță în: cercetare, formare și activități socio-educative și recreative, dezvoltare personală și consiliere psihologică, incluziune socială și participare civică, comunicare și relaţii publice, management de proiect, politici antisărăcie, intervenție umanitară și cooperare pentru dezvoltare, migrație și piața muncii, sănătate și sport, politici de tineret.

Conexiuni

NOVAPOLIS

Asociația Novapolis este membră RENASIS (Reţeaua Naţională Antisărăcie – Incluziune Socială) care la rândul ei face parte din cea mai mare rețea europeană activă în combaterea sărăciei și a excluziunii sociale – European Anti-Poverty Network (EAPN). În cadrul rețelei, Asociația Novapolis este implicată într-o serie de activități naționale și europene, cu scopul prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei și reprezintă România în Grupul de Politici al EAPN– EU Inclusion Strategies Group.

În calitate de membră FOND România (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare), Asociația Novapolis militează pentru dezvoltarea și implementarea unei politici coerente și eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională și ajutorului umanitar.

Contact

NOVAPOLIS