Novapolis

Vizita la Municipalitatea din Rodos și la Universitatea din Atena

În perioada 22 – 26 Iulie 2019, reprezentanții Municipalității din Constanța împreună cul Novapolis, au vizitat orașele Rodos și Atena, în cadrul unui schimb de experiență și bune practici în primirea și integrarea migranților și refugiaților la nivel local, în cadrul proiectului #SnapshotsFromTheBorders.FB_IMG_1576355681869

Conform agendei convenite a vizitei de lucru, în zilele de 23 iulie, și respectiv 24 iulie, 2019 delegația Municipiului Constanța și Asociația Novapolis, a fost găzduită de Municipalitatea din Rodos. Acolo, delegația română s-a întâlnit cu Viceprimarul Departamentului pentru Politici Sociale și Sănătate, doamna Anna Zoannou, care le-a prezentat politicile și strategia municipalității din Rodos privind migranții și refugiații. S-a discutat despre situația migranților și refugiaților din Rodos și din alte insule, despre rolul municipalității, dar și despre acțiunile întreprinse de aceasta pentru sprijinul și asistența de urgență acordată migranților care ajung pe insulă.
Municipalitatea din Rodos coordonează eforturile tuturor actorilor relevanți pentru a oferi asistență solicitanților de azil, refugiaților și migranților: servicii publice, ONG-uri, companii private care donează alimente sau care oferă locuri de muncă, furnizori de servicii și voluntari. Un alt aspect principal, important pentru integrarea migranților, este faptul că municipalitatea din Rodos este cea care a oferit clădirea unde se află Centrul de integrare și tot municipalitatea este cea care se ocupă de întreținerea Centrului pentru Migranți și Refugiați. În cadrul centrului, migranții și refugiații primesc hrană și alte servicii necesare, specifice nevoilor acestora, cu ajutorul voluntarilor.
FB_IMG_1576355668847În după–amiaza zilei de 23 iulie, 2019, delegația română a vizitat centrul unde sunt primiți refugiații și migranții. Acolo s-au întâlnit cu managerul centrului, domnul Mantikos Konstantinos, care le-a oferit detalii despre procesul integrării migranților. Câteva din bunele practici implementate de municipalitatea din Rodos este faptul că aceasta se ocupă de întreținerea Centrului pentru integrarea Migranților și a Refugiaților. Aici migranții primesc hrană, haine, asistență de urgență – oferite voluntar de către comunitatea locală, li se oferă cursuri de învățare a limbii grecești, în parteneriat cu Universitatea Egeei și primesc ajutor pentru obținerea documentelor.
FB_IMG_1576355709459În data de 24 iulie, 2019, a fost organizat un Workshop, care a avut loc în sala de ședințe a Consiliului municipal, la care au participat toate instituțiile implicate în gestionarea migranților și refugiaților: Direcția de Politici Sociale și Sănătate a Municipiului Rodos, UNHCR – Agenția ONU pentru Refugiați, Departamentul pentru Studii Umaniste al Universității Elene, Departamentul de Asistență Socială al Spitalului din Rodos, Serviciul de Consultare, Găzduire și Protecție al municipiului Rodos, care au prezentat atât modul de acțiune cât și toate mijloacele și resursele utilizate pentru gestionarea și integrarea migranților și a refugiaților.
Discuțiile au identificat eforturi similare depuse de cele două țări, pentru integrarea migranților și a refugiaților, în domenii precum: educație și orientare culturală, servicii sociale, servicii specifice pentru cei vulnerabili și pentru copii, asistență medicală și adăpost. Cocluziile atelierului de lucru au evidențiat necesitatea unei cooperări mai puternice între autoritățile locale și organizațiile societății civile, pentru o mai bună gestionare a migrației și integrare a migranților.
În cadrul Workshopului au fost identificate câteva bune practici care ar putea fi implementate și în România:
– programul implementat cu Fonduri Structurale Europene prin intermediul Departamentului Greciei pentru Egalitate, de la nivel central, (Ministerul Muncii), care oferă municipalităților din Grecia, posibilitatea de a sprijini centrele de consiliere și adăposturile pentru femeile abuzate, victime ale traficului de persoane, multe dintre beneficiarele acestor servicii fiind femeile migrante.
– metodologiile și materialele educaționale dezvoltate de Universitatea Egeei, pentru cursurile de învățare a limbii grecești, cursurile de orientare culturală pentru copii, migranți și refugiați și proiectul pilot dezvoltat în cooperare cu UNHCR, pentru a oferi instruire lingvistică și sprijin educational migranților și refugiaților, prin intermediul unei platforme online.
– sprijinul socio – medical, consilierea și serviciile medicale oferite refugiaților în cadrul spitalului din Rodos.
La finalul întâlnirii, delegația municipiului Constanța, împreună cu doamna Iris Alexe, reprezentanta Novapolis, s-au întâlnit cu primarul orașului Rodos, iar cele două părți au făcut schimb de opinii și experiențe cu privire la consecințele migrației, criza refugiaților către Rodos, Grecia și Europa în general. În cadrul discuțiilor, s-au abordat subiecte precum Rețeaua de orașe și insule de frontieră care urmează să fie dezvoltată în cadrul proiectului, dar și despre importanța cooperării comunităților de frontieră, care trebuie să lucreze împreună, să facă schimb de experiențe și bune practici, pentru o mai bună integrare a migranților în comunitățile locale.
Pe parcursul zilei de 26 iulie 2019, delegația română a continuat vizita de lucru în Atena, unde au avut o serie de întâlniri cu diverși actori relevanți în domeniul migrației și integrării. Prima întâlnire a fost cu reprezentanții ONG-ului PRAXIS (https://www.praksis.gr/en/) la sediul oranizației. În cadrul întâlnirii s-au discutat aspecte legate de proiectele pe care PRAKSIS le implementează, și provocările cu care se confruntă. O bună practică interesantă a fost prezentată de doamna Dina Vardaramatou,ce a vizat Consiliul de Integrare al Migranților din Atena, un organism consultativ de la nivelul municipalității din Atena.
“Consiliile de Integrare a Migranților – Symvoulia Entaksis Metanaston – sunt organisme consultative răspândite în toate cele 325 de municipalități. Membrii lor sunt consilieri municipali aleși, dar și reprezentanți ai comunităților de migranți. Conform Legii 3852/2010 de instituire a acestora, aceste Consilii sunt responsabile de identificarea, investigarea și de sprijinirea autorităților locale pentru dobândirea de noi cunoștințe pentru identificarea și soluționarea problemelor întâmpinate de migranții și refugiații stabiliți în comunitățile lor, în procesul de integrare și în contactul acestora cu autoritățile publice sau municipale. Consiliile sunt cele care propun acțiuni precum servicii de consiliere și evenimente publice pentru implementarea eficientă a politicilor naționale de integrare, promovarea unei integrări sociale fără impedimente și o coeziune socială generală. Acestea oferă suport migranților în accesarea serviciilor locale și îi implică în procesele de elaborare a politicilor privind integrarea.”(Site-ul European de Integrare).
A urmat întâlnirea cu reprezentanții organizației Medecins du Monde, Biroul din Grecia, care a prezentat situația migrației din Grecia și serviciile oferite de aceștia migranților și refugiaților din insule și din punctele cheie. Delegația română a vizitat Policlinica Medecins du Monde. (https://mdmgreece.gr/en/missions/in-greece/social-structures/open-polyclinics/). Policlinica oferă servicii de asistență medicală primară, acoperire farmaceutică și consiliere psihosocială persoanelor cu acces limitat sau fără acces la Sistemul Național de Sănătate, cum sunt migranții fără documente, refugiații, persoanele neasigurate medical și persoanele fără adăpost. Toate serviciile furnizate de policlinică sunt gratuite și sunt furnizate în mod voluntar. Aceasta este considerată o bună practică cu posibilitate ridicată de a fi replicată și în România.
Vizita delegației române s-a încheiat cu întâlnirea cu reprezentanții MSc Global Health – Disaster Medicine, a Școlii Medicale din Atena, unde au fost abordate subiecte precum nevoile educaționale ale personalului medical și non–medical (inclusiv autorități locale și ONG-uri) în domeniul migrației, în mod special etapa de primire și acordarea de asistență de urgență migranților. Delegația română s-a întâlnit și cu un reprezentant al biroului WHO din Atena, cu care a discutat despre rolul organizațiilor internaționale în eforturile de integrare a refugiaților.

Contact

NOVAPOLIS