Novapolis

Studiul Imigrația și refugiații în discursul public mass-media și social media din România

Studiul ”Imigrația și refugiații în discursul public mass-media și social media din România” realizat în cadrul proiectului EoM – Comunității solidare și incluzive pentru imigranți în România, RO2020/ACF_A5_MM_16 și-a propus să investigheze modul în care sunt prezentate migrația și integrarea și cum sunt portretizați refugiații și imigranții în mass-media romanescă și în social media din România. Cercetarea s-a derulat în perioada iunie 2021 – ianuarie 2022 și a urmărit să analizeze care sunt narațiunile și modul în care sunt oferite informațiile și știrile în comunicarea publică și online din România din ultimii 7 ani de zile privind migrația, refugiații, migranții și procesul de integrare a imigranților în societatea românească.

Pentru elaborarea studiului s-a utilizat o combinație între metodele de cercetare cantitativă și calitativă, și de prelucrare a datelor colectate în acest sens. Într-o prima etapă, analiza a avut în vedere derularea unei cercetări de birou prin colectarea informațiilor din studii, cercetări, rapoarte, statistici privind fenomenul imigraționist în România. Pentru analiza imigrației și refugiaților și imigranților în discursul public massmedia și social media din România, principala metoda utilizată a fost de cercetare calitativă, a analizei de conținut asupra unor articole de presă si postări în mediul online pe diferitele canale social media.

Studiul este probabil prima tentativă de acest tip din România adresată analizei imigrației în discursul public și social media, fiind un demers ambițios și original, care a întâmpinat câteva bariere semnificative.

Raportul este structurat pe 6 capitole, inclusiv Concluzii și Introducere, care acoperă: analiza fenomenului migrației recente în România, urmată de o revizie a literaturii de specialitate asupra comunicării publice si migrației. În capitolele 4 și 5 sunt prezentate rezultatele analizei asupra discursului public în diferite social media, precum si în presa din România.

Proiectul EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România este derulat de Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom în parteneriat cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Instituția Prefectului județului Caraș-Severin și Instituția Prefectului județului Timiș, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Durata proiectului este de 24 de luni, acesta implementându-se în perioada aprilie 2021 – martie 2023.

Scopul proiectului este de a promova implicarea activă, pluridimensională și multi-sectorială și a unei atitudini de acceptare, solidaritate și toleranță în protejarea drepturilor omului și a tratamentului egal al imigranților, în special solicitanți de azil și refugiați, prin conlucrarea atât la nivelul comunităților locale, cât și prin campanii de informare și conștientizare privind imigrația în rândul copiilor și tinerilor din unitățile de învățământ din comunitățile cu mai mulți migranți.

Studiu EoM_discurs_final

Pentru mai multe informații, vă rugăm, să o contactați pe doamna Alexe Narcisa, expert Asociația Novapolis, tel. 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com.

Contact

NOVAPOLIS