Novapolis

Snapshots from the Borders – un apel la acțiune de Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei

Cu ocazia dezbaterii dedicate Zilei Internaționale pentru Eradicarea Sărăciei  (17 octombrie), organizate de EAPN România – Rețeaua Națională Anti-Sărăcie și Incluziune Socială (RENASIS) și partenerii săi, Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu Constanța (CNCPB), în data de 11 octombrie 2018 la Constanța, proiectul Snapshots from the Borders a inspirat un moment inedit – o reprezentație de teatru-forum – o piesă pregătită și pusă în scenă de echipa CNPCB – EUROSCOLA 2018: ”Europa suntem noi-Europa în care credem”.

Cu acest prilej elevii au vrut să atragă atenția asupra unor probleme de actualitate cum ar fi migrația  și accesul la educație pentru migranți, precum și asupra altor aspecte cu care se pot confrunta în școală în diferite ocazii și ipostaze, fie că este vorba de marginalizare, discriminare, bullying, violență fizică și verbală sau chiar rasism.

Astfel, cei peste 60 de tineri prezenți la dezbatere și-au exprimat opiniile și au oferit sugestii pentru o Europă fără săracie și inegalități. Elevii au demonstrat angajamentul lor față de Campania No more bricks in the Wall și față de obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) promovate de proiectul Snapshots from the Borders: ODD 1: Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context, ODD 5: Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor, ODD 10: Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta, ODD 11: Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile și ODD16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.

În plus, echipa CNPCB, formată din 2 profesori și 24 elevi din clasele X-XII, a fost alături de proiectul Snapshots from the Borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030 încă de la lansarea sa în România printr-o multitudine de activități prin care au popularizat proiectul în Constanța. Tinerii liceeni au informat comunitatea locală și au promovat proiectul prin discuții față în față cu cetățenii, prin vizite de lucru în alte unități de învățământ și prin elaborarea unui chestionar online adresat tinerilor.

Contact

NOVAPOLIS