Novapolis

POVERTY WATCH 2023 ROMÂNIA

Rolul POVERTY WATCH 2023 este de a promova și de a crește gradul de conștientizare cu privire la intervențiile și acțiunile necesare pentru eradicarea și combaterea sărăciei în România.

Persoanele afectate de sărăcie din România nu se află într-o stare de vulnerabilitate definită doar de venituri mici sau lipsa veniturilor, de asemenea, acestea se confruntă și cu o serie de inegalități privind oportunitățile și resursele care sunt vitale pentru participarea deplină la viața economică, socială și culturală, precum și pentru implicarea lor în procesul de luare a deciziilor privind viața și accesul la drepturile fundamentale ale omului.

Raportul urmărește să ofere o imagine sintetică asupra situației sociale din România și a situației persoanelor afectate de sărăcie sau care sunt expuse riscului de sărăcie și excluziunii sociale. Raportul se constituie în același timp într-un vehicul de transmitere a vocii și mesajelor celor afectați de sărăcie, atât către factorii de decizie, cât și către publicul larg.

Mesajele persoanelor care experimentează sărăcia (PeP) sunt cele mai grăitoare în acest sens și pot pune în lumină cel mai bine dificultățile cu care se confruntă comunitățile marginalizate, în special copiii care ar trebui să beneficieze de oportunități mai bune. Semnificația și rolul acestor mesaje nu constă doar în evidențierea provocărilor și a greutăților sau a situațiilor disperate în care oamenii afectați de sărăcie se regăsesc, ci constituie un apel convingător la empatie și acțiune.

Aflați mai multe informații consultând raportul integral POVERTY WATCH 2023 ROMÂNIA, realizat în cadrul proiectului ACT4NGO – Activități, Capacitare și Training pentru Organizațiile Neguvernamentale care militează pentru eradicarea sărăciei.

ACT4NGO Poverty Watch RO 2023

 

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați pe doamna Alexe Narcisa, expert Asociația Novapolis, tel. 0766.304.610, email: asociatianovapolis@gmail.com.

 

***Proiect derulat de Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina în parteneriat cu CenRes Suceava, Asociatia Novapolis, FONSS și Fønix AS cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului ACT4NGO – Activități, Capacitare și Training pentru Organizațiile Neguvernamentale care militează pentru eradicarea sărăciei este capacitarea a 40 de ONG-uri mici care activează în comunitățile sărace din mediul rural în vederea creșterii impactului acestora la nivel regional și național prin oferirea unui pachet de servicii de vizibilitate, mentorat, instruiri tematice pentru lobby și advocacy si includerea lor într-o rețea naționala de lupta pentru eradicarea sărăciei.

 

***Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verdecompetitivă și incluzivă

Contact

NOVAPOLIS