logouri

Fundaţia ICAR, în parteneriat cu Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare anunţă lansarea proiectului „Integrarea RTT cu sedere legală în România prin Educatie si Sănătate”.

Proiectul este finanţat prin Programul General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” (ref: IF/11.02/02.02) al Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

Proiectul va fi implementat timp de cinci luni, începând cu 15 ianuarie 2013.

Integrarea este un proces îndelungat care se bazează nu numai pe acţiunea susţinută a migranţilor după sosirea în ţara de destinaţie, ci şi pe deschiderea, respectul si sprijinul populaţiei locale şi a autorităţilor faţă de noii veniţi.

Obiectivul general al proiectului este de a sustine integrarea socială a resortisantilor tărilor terte (RTT) cu drept de sedere legală în România prin asigurarea unei palete diverse de servicii în domeniul educational si sanitar, cu focus principal pe copii si tineri si secundar pe adultii apartinători, din regiunea de maximă aglomerare a grupului, Bucuresti-Ilfov.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt străinii din tări terte cu sedere legală pe teritoriul României, în special cei cu rezidenta în regiunea Bucuresti-Ilfov.

Activităţile principale ale proiectului constau în:

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să contactaţi pe:

Iuliana Florea, Manager proiect Fundaţia ICAR, tel.0770 951 697, iuliana@icarfoundation.ro

Iris Alexe, Responsabil proiect Asociatia Novapolis, tel. 0725 259 919, asociatianovapolis@gmail.com

Fundatia ICAR este o organizatie care oferă de peste 20 de ani asistentă specializată (medicală, psihologică, socială, juridică) persoanelor vulnerabile, cetăteni români sau străini (solicitanti de azil, refugiati, migranti). Echipa multidisciplinară a Fundatiei ICAR cuprinde specialisti cu înaltă pregătire si experiență îndelungată în lucrul cu persoane traumatizate, în acordarea de servicii adaptate cultural, atât pentru adulti, cât si pentru copii.

Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize si Initiative pentru Dezvoltare este o organizaţie non-guvernamentală specializată în derularea de proiecte în domeniul social, al imigratiei si integrării străinilor în România, al mobilitătii fortei de muncă în spatiul european, în domeniul educatiei şi promovării valorilor democratice. În aceste domenii Asociatia Novapolis, prin membri săi, a dezvoltat expertiză tehnică în cercetare, comunicare si relaţii publice, management de proiect, formare si activităti educative, implicare în proiecte de incluziune socială a străinilor.

 

Pliant Integrare RTT