Novapolis

Lansarea proiectului GlobalCool!

poza1

 22 iulie 2016, Bucuresti

COMUNICAT DE PRESĂ

 

„AUR”- Asociația Națională a Specialiștilor în Resursele Umane (A.N.S.R.U) în parteneriat cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare anunță lansarea proiectului „GlobalCool! Creșterea gradului de informare și implicare activă în rândul tinerilor, cu privire la problemele de dezvoltare ale lumii actuale”.

Proiectul GlobalCool urmărește realizarea unei campanii de informare, conștientizare și sensibilizare, adresată tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani din instituțiile de învățământ liceal din București și din județele Bacău, Buzău, Vrancea, cu privire la problemele de dezvoltare globală. Principalele tematici pe care proiectul le abordează sunt legate de Agenda de Dezvoltare Post-2015, punând accentul pe aspecte precum eradicarea sărăciei extreme, egalitatea de gen, educație inclusivă și echitabilă, munca decentă, migrație și dezvoltare.

Proiectul se derulează pe parcursul a 10 luni (01.06.2016 – 30.03.2017)și este co-finanțat de către Guvernul României prin RoAid – Programul României de Cooperare pentru Dezvoltare.

Principalele activități ale proiectului sunt:

  • realizarea activităților de informare și recrutare a grupului țintă si de promovare a proiectului și a rezultatelor sale;
  • organizarea de activități de educație pentru dezvoltare prin desfășurarea de seminarii de educație pentru dezvoltare și implementarea unei platforme de discuții;
  • derularea unor ateliere pentru promovarea egalității de gen;
  • desfășurarea de seminarii tematice și crearea unei rețele de multiplicatori;
  • organizarea unei Școli de vară și a unui Tur Academic.

Prin activitățile sale proiectul își propune îmbunătățirea cunoștințelor și capacitarea tinerilor din București și județele Bacău, Buzău, Vrancea cu privire la valorile și conceptele cooperării internaționale pentru dezvoltare, cum funcționează și cum sunt puse în practica acestea în societatea românească, dar și cum să opereze cu aceste noțiuni în viata de zi cu zi, înțelegând faptul că schimbarea globală pornește cu fiecare dintre noi.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să contactați pe:

Raluca Mănăilă, Coordonator proiect – „AUR”- Asociația Națională a Specialiștilor în Resursele Umane, tel. 0723.326.084, raluca.manaila@resurseumane-aur.ro

Narcisa Alexe, Responsabil proiect – Asociația Novapolis-Centrul de Analize si Initative pentru Dezvoltare,tel. 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com

 

***“AUR” – A.N.S.R.U. este o organizație non-guvernamentală creată în scopul promovării conceptului de resurse umane în România care a derulat, ca partener sau lider de parteneriat, multiple campanii de informare și conștientizare atât la nivel național, cât șși la nivel internațional, promovând drepturile omului și drepturile muncii, egalitatea de șanse în contextul cooperării pentru dezvoltare, dialog între actorii sociali, implicare activă pentru promovarea și implementarea politicii de dezvoltare în România, în scopul atingerii ODM.

***Asociatia Novapolis este o organizație non-guvernamentală care își propune să contribuie la consolidarea unei societăți democratice, incluzive și diverse, echilibrată din punct de vedere social și economic, capabilă să răspundă nevoilor tuturor. Misiunea Novapolis este de a promova și susține valorile democratice, modelele și intervențiile pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect. Novapolis are o vastă experiență în domeniul migrației, integrării străinilor și dezvoltării politicilor privind migrația și mobilitatea, atât prin proiectele pe care le desfășoară, dar și prin afilierea și implicarea în rețele naționale și europene.

GlobalCOOL_comunicat RO

 

Contact

NOVAPOLIS