Novapolis

Lansare proiect EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România

09 iunie 2021, București

Comunicat de presă

Proiectul EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România: o contribuție la demitizarea unor prejudecăți despre imigrație

 

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom, alături de Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Instituția Prefectului județului Caraș-Severin și Instituția Prefectului județului Timiș anunță lansarea proiectului EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România.

Deschiderea proiectului EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România a prilejuit întâlnirea principalilor actori activi în domeniul migrației și integrării străinilor în România, respectiv reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, ai sectorului nonguvernamental și mediului academic, precum și membri ai comunităților de migranți, refugiați și mediatori interculturali din țara noastră.

colaj 1În cadrul evenimentului au avut o serie de discuții și dezbateri privind proiectul și activitățile sale, despre implicarea autorităților locale și discursul public privind migrația și integrarea în comunitățile și orașele din România. Totodată, conferința de deschidere a proiectului a facilitat participarea migranților și refugiaților din România care au împărtășit astfel din experiențele lor de integrare și au povestit despre comunitățile din care fac parte.

Proiectul EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în Româniaeste derulat de Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom în parteneriat cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Instituția Prefectului județului Caraș-Severin și Instituția Prefectului județului Timiș,cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

colaj 2Scopul proiectului este de a promova implicarea activă, pluridimensională și multi-sectorială și a unei atitudini de acceptare, solidaritate și toleranță în protejarea drepturilor omului și a tratamentului egal al imigranților, în special solicitanți de azil și refugiați, prin conlucrarea atât la nivelul comunităților locale, cât și prin campanii de informare și conștientizare privind imigrația în rândul copiilor și tinerilor din unitățile de învățământ din comunitățile cu mai mulți migranți.

Prin acest proiect partenerii își propun să contribuie la demitizarea unor prejudecăți despre imigrație și la ameliorarea procesului de integrare a migranților și refugiaților în România.

Durata proiectului este de 24 luni, acesta urmând să fie implementat în perioada aprilie 2021 – martie 2023. Costul total eligibil estimat al proiectului este de 205.720 euro.

Pentru mai multe informații, vă rugăm, să contactați următoarele persoane: doamna Alexe Narcisa, expert Comunicare și organizare evenimente, Asociația Novapolis 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com sau doamna Poenaru Laura-Andreea, AIDRom, expert Comunicare și organizare evenimente, tel. 0741.630.518, e-mail laura.poenaru@aidrom.ro.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre promotor și parteneri

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom are misiunea de a promova justiția socială și drepturile omului, de a acorda ajutor umanitar – material și spiritual – grupurilor de persoane aflate în nevoie, a colectivelor de persoane vulnerabile, a refugiaților și solicitanților de azil.

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare își propune să contribuie la consolidarea unei societăți democratice, incluzive și diverse, echilibrată din punct de vedere social și economic, capabilă să răspundă nevoilor tuturor. Misiunea sa este să susțină și să promoveze valorile democratice, modelele și intervențiile pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect.

Instituția Prefectului județului Caraș-Severin funcționează conform Legii nr.340/2004 privind prefectul șiinstituția prefectului actualizatăși republicatăîn MO 658/2004, capitolul III, atribuțiile prefectului și a HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările ulterioare, publicat în MO 363/2006

Instituția Prefectului județului Timiș funcționează conform Legii nr.340/2004 privind prefectul șiinstituția prefectului actualizatăși republicatăîn MO 658/2004, capitolul III, atribuțiile prefectului și a HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările ulterioare, publicat în MO 363/2006

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Contact

NOVAPOLIS