Novapolis

INTEGRARE+

Servicii Și Asistență Pentru Migranți In Regiunea 2

Obiectivul general al proiectului a fost de a furniza servicii de asistență (socială, medicală, psihologică, juridică etc) adaptată și adecvată la cerințele speciale ale beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România, prin susținerea procesului de integrare socială și prin consolidarea capacității actorilor relevanți și cooperării interinstituționale. În mod concret, proiectul a asigurat servicii integrate în Centre Regionale pentru Integrare (CRI) și a sprijinit cooperarea dintre instituții, ambasade, consulate, mass media, comunități ale străinilor, actori sociali și organizații neguvernamentale în scopul promovării și derulării de activități pentru integrarea străinilor din Regiunea 2 (CRCPSA Galați): județele Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea şi Constanţa.

Evenimente, activități, Noutăți

Proiect INTEGRARE+

Contact

NOVAPOLIS