Novapolis

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 29 APRILIE 2015

sigle proiect header ro

29 aprilie 2015

Anunț de informare

 

În data de 29 aprilie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Acción contra el Hambre (Acțiune contra Foametei) din Spania.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Acción contra el Hambre (ACH) este o organizație umanitară internațională independentă, neutră care luptă împotriva malnutriției asigurând în același timp alimentarea cu apă și a mijloacelor de existență pentru populația vulnerabilă. ACH contribuie la consolidarea ecosistemului de includere socio-economică a persoanelor vulnerabile si favorizează crearea de parteneriate cu organizații publice, private și sociale în beneficiul persoanelor în risc de vulnerabilitate. Începând cu 2013, ca răspuns la situația de criză economică din Spania și, după fuzionarea ACH cu Fundația Luis Vives, organizația a lansat o nouă linie de lucru bazată pe acțiunea socială. Scopul său este de a facilita accesul pe piața muncii a persoanelor expuse riscului de excluziune prin consolidarea accesului la programe de ocupare a forței de muncă și antreprenoriat a ONG-urilor și a altor actori care au ca scop incluziunea socială și a muncii persoanelor vulnerabile.

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS