Novapolis

Încheiere Acord de Parteneriat Transnațional România – Spania, 20 martie 2015

sigle proiect header ro

București, 20 martie 2015

Anunț de informare

 

În data de 20 martie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Fundaţia Asistenţă pentru Formare, Cercetare şi Studiu (AFIES) din Spania.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

 

Fundaţia Asistenţă pentru Formare, Cercetare şi Studiu (AFIES) din Spania este o organizaţie non-profit, constituită în 2002, membră a Asociaţiei de Fundaţii din Andaluzia. Organizaţia a desfăşurat mai mult de 200 de proiecte pentru construirea unei societăţi drepte, egale şi întreprinzătoare, printre beneficiarii iniţiativelor AFIES numărându-se lucrători independenţi, persoane defavorizate, personae cu o invaliditate cauzată de un accident de muncă, şomeri, tineri, persoane în vârstă şi aflate în risc de excluziune socială, imigranţi, lucrători în agricultură, personal al administraţiilor publice, dar şi orice alt colectiv care necesită formare şi sprijin pentru integrare socială, integrare în muncă şi profesională.

Fundaţia se dedică formării, cercetării, asistenţei tehnice şi oricărei alte posibile acţiuni în toate domeniile cu impact asupra creşterii competenţelor personale şi profesionale, în special în: sectorul sanitar, sănătate în domeniul muncii, prevenţia riscurilor în muncă, comunicare şi relaţii cu publicul, management, vânzări, IT, socio-educaţie, transport, cooperare internaţională, egalitate de şanse, mediu, energie regenerabilă şi dezvoltare durabilă, servicii sociale, dezvoltare rurală, proiecte europene.

 

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS