Novapolis

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 07 MAI 2015

sigle proiect header ro

07 mai 2015

 

Anunț de informare

 

În data de 07 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Federația Națională a Lucrătorilor Independenți (ATA), Spania.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Federația Națională a Lucrătorilor Independenți (ATA), Spaniaa fost înființată în 1995 pentru apărarea și reprezentarea lucrătorilor independenți fiind o organizație de referință pentru lucrătorii independenți în Spania. Aceasta reprezintă colectivul lucrătorilor independenți în fața tuturor administrațiilor publice și participă în toate întâlnirile de dialog din ultimii ani, de guvernele diferitelor regiuni. Mai mult, ATA apără cauzele importante și pune accent asupra celor mai vulnerabili (tineri, femei și migranți), care decid să se integreze în muncă prin proprie inițiativă. Federația dispune în prezent de o rețea formată din 78 de birouri în 45 de provincii din cele 17 comunități autonome și oferă servicii precum: consultanță juridică, formare profesională, asigurări, acorduri cu bănci și companii de telefonie mobilă, prevenirea riscurilor de muncă, punând la dispoziția acestora personal specializat care lucrează pentru îmbunătățirea situației economice și sociale a celor 3 milioane de lucrători independenți existenți în acest moment în Spania.

 

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS