Novapolis

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 07 IULIE 2015

sigle proiect header ro

Anunț de informare

 

În data de 07 iulie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și European Anti-Poverty Network (EAPN) [Rețeaua Europeană AntiSărăcie] din Spania.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

European Anti-Poverty Network (EAPN) [Rețeaua Europeană AntiSărăcie] din Spania este o coaliție independentă de entități din sectorul social a căror misiune este lupta pentru eradicarea sărăciei și a excluziunii sociale în statul spaniol și promovarea participării persoanelor care se află în una sau ambele situații în lupta pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor lor.Principalele obiective ale EAPN vizează promovarea și sporirea a eficienței și eficacității acțiunilor de combatere a sărăciei și excluziunii în cadrul statului spaniol, asigurând sinergia între entitățile publice și private la nivel local, regional și de stat, precum și asigurarea funcției de lobby, denunț și revendicare pentru indivizii și grupurile care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială.

Pentru aceasta, EAPN încearcă să poziționeze atât sărăcia cât și excluziunea socială în centrul agendei politice a statului spaniol, să sensibilizeze și mobilizeze societatea și să capaciteze rețelele și organizațiile membre.

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS