Novapolis

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – SPANIA, 02 APRILIE 2015

sigle proiect header ro

02 aprilie 2015

 

Anunț de informare

 

În data de 02 aprilie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România și Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din cadrul Primăriei Madrid, Spania.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă este Agenția de Plasament omologată a Primăriei din Madrid, Spania (nr. 1300000002) care în coordonare cu serviciile publice de ocupare oferă servicii îmbunătățite, gratuite, personalizate pentru întreprinderi și șomeri. Agenția are caracter de organism autonom în cadrul Primăriei Madrid și deține 8 centre zonale (Agenții de Zonă) și un centru specializat în domeniul alimentar. Agenția oferă sprijin șomerilor pentru a intra pe piața forței de muncă prin realizarea de cursuri de formare profesională, de programe de plasament, de cursuri cu angajament de ocupare, monitorizare și consiliere în carieră. În același timp, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă asigură suport companiilor care sunt în căutare și doresc personal prin oferirea de servicii consiliere și informare și servicii de recrutare, prin publicarea de anunțuri de locuri de muncă cu serviciu personalizat sau prin încheierea de acorduri de colaborare.

 

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS