Novapolis

Încheiere Acord de Parteneriat Transnațional România – Italia, 30 martie 2015

sigle proiect header ro

București, 30 martie 2015

Anunț de informare

 

În data de 30 martie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Cooperativa Socială 3P din Italia.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA), Italia este o asociere de entități publice italiene creată în 2005 de către o serie de primării din sudul Italiei pentru a dezvolta împreuna politici socio–sanitare și de integrare pe piața muncii. Printre scopurile principale ale UA se regăsește realizarea de programe și proiecte pentru favorizarea schimburilor de bune practici în materie de ajutor social între Italia și statele membre ale Uniunii Europene.

Cooperativa Socială 3P (Padre Pino Puglisi), Italia este o organizație non-profit care își propune să urmărească interesul general al comunităţii pentru promovarea umană și integrarea socială a cetățenilor, dezvoltând între aceștia spiritul solidarității reciproce. Aceasta își dedică activitatea în favoarea familiilor, copiilor, persoanelor în vârstă care au probleme de natură economică, socială și de familie.

Organizaţia este prin urmare o cooperativă socială cu scopuri multiple derulând activităţi precum managementul serviciilor sociale și de educație, oferirea de asistență medicală şi asistență pentru locuințe, adăposturi, centre de îngrijire de zi şi / sau de noapte, organizarea și gestionarea cursurilor de formare profesională, sprijinirea integrării în muncă, realizarea de studii şi analize, implementarea de proiecte de educație și de incubare de afaceri și întreprinderi sociale cu scopul de a oferi locuri de muncă persoanelor defavorizate și persoanelor aparținând grupurilor dezavantajate.

 

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS