Novapolis

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – ITALIA, 22 MAI 2015

sigle proiect header ro

22 Mai 2015

 

Anunț de informare

 

În data de 22 mai 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Asociația Tineri Administratori din Madonia, Italia.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Asociația Tineri Administratori din Madonia, Italia își propune să planifice și să dezvolte un program comun al politicii pentru tineret prin inițiative de agregare, de prevenire, pregătire și informare. Organizația reprezintă un rezultat al memorandumului de înțelegere „Città a Rete Madonita Giovani Amministratori” (Orașul Rețelei Tinerilor Administratori Madoniți), semnat de către 50 de tineri administratori din zona respectivă și aprobat în septembrie 2011. Asociațiaîncurajează participarea tinerilor la viața comunității locale și acționează ca un intermediar între organismele municipale și supra-municipale (regionale).O atenție deosebită este acordată promovării de activități sociale și inițiative de combatere a șomajului în rândul tinerilor. Rolul Asociației este al unei rețele stabile care să decidă într-o manieră organică și permanentă programarea, dezvoltarea și punerea în aplicare de acțiuni de durată, integrate și difuzate în teritoriu pentru a asigura răspunsuri adecvate și eficiente la nevoile de natură teritorială, prin participarea directă la elaborarea și implementarea unor politici adecvate de tineret care să activeze procesele de dezvoltare pe scară largă și durabilă în teritoriu.

 

sigle proiect footer

 

Contact

NOVAPOLIS