Novapolis

Încheiere Acord de Parteneriat Transnațional România- Italia, 12 februarie 2015

sigle proiect header ro

 

București, 12 februarie 2015

 

Anunț de informare

 

În data de 12 februarie 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Consorțiul Tartaruga Societatea Cooperativă Socială și Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) din Italia.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectuluiîl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA), Italia este o asociere de entități publice italiene creată în 2005 de către o serie de primării din sudul Italiei pentru a dezvolta împreuna politici socio–sanitare și de integrare pe piața muncii. Printre scopurile principale ale UA se regăsește realizarea de programe și proiecte pentru favorizarea schimburilor de bune practici în materie de ajutor social între Italia și statele membre ale Uniunii Europene.

Consorțiul Tartaruga Societatea Cooperativă Socială, Italiaeste o rețea structurată formată din 5 cooperative sociale care oferă în mod special îngrijire și sprijin femeilor maltratate și copiilor și, în general, persoanelor nevoiașe sau care se află în situații de excludere socială, acordându-le asistență economică, socială și asistență familială.Scopul Consorțiului este de a oferi și a organiza servicii sociale și educaționale cu privire la angajarea persoanelor dezavantajate, inclusiv a prizonierilor. Consorțiul Tartaruga pledează pentru creșterea gradului de conștientizare a tinerilor cu privire la relele tratamente ale femeilor. Activitățile organizației se bazează pe principiul legalității, solidarității, al promovării sociale și promovării dezvoltării personale.

 

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS