Novapolis

ÎNCHEIERE ACORD DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ROMÂNIA – ITALIA, 07 AUGUST 2015

sigle proiect header roAnunț de informare

 

În data de 07 august 2015, a fost semnat 1 Acord de Parteneriat Transnațional în scopul unei piețe inclusive a muncii pentru tineri de către Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârsnice, Departamentul pentru Dialog Social din România, Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro (UA) și Primăria localității Bivona, din Italia.

Acordul de Partneriat Transnațional a fost încheiat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România –Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Primăria Bivona, Italia se ocupă de oferirea de servicii sociale șomerilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, familiei şi altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială derulând o serie de proiecte și activități care implică și tinerii, atât proiecte locale, naționale și trans-naționale. Printre activități se regăsesc furnizarea de servicii de consiliere și formare pentru a facilita accesul pe piaţa muncii, stagii de practică, schimb de bune practici, programe de voluntariat și dezvoltarea de proiecte europene. Municipalitatea Bivona derulează multiple activități și proiecte experimentale în domeniul vieții independente și al incluziunii în societate a persoanelor cu handicap, oferă servicii de asistență la domiciliu pentru bătrâni, servicii de orientare și consiliere pentru tineret, acordă de burse și organizează acțiuni educaționale, culturale și recreative pentru comunitatea locală. Scopul îl constituie facilitarea și îmbunătățireaaccesibilității și mobilității, a politicilor de muncă și activităților formativo-sociale.Astfel, Primăria lucrează pentru participarea efectivă a tuturor cetățenilor la deciziile de natură politică, economică, socială și culturală de la nivel local, național, european și internațional.

 

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS