Novapolis

Comunicat de presă proiect Pro Juvenes, ID 146751

sigle proiect header ro

București, 23 ianuarie 2015

Comunicat de presă

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice derulează proiectul „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Partenerul 2 al proiectului organizează activități dedicate grupului țintă după cum urmează:

  •  8 parteneriate transnaționale încheiate în scopul cooperării și colaborării pentru o piață inclusivă a muncii pentru tineri;
  •  o rețea tematică în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale cu focus pe migrație și rolul dialogului social în integrarea tinerilor și dezvoltarea unei piețe inclusive a muncii pentru tineri;
  •  un seminar de lucru de pregătire a rețelei tematice care va avea loc la Sinaia în luna februarie 2015;
  • 2 schimburi de experiență și transfer de bune practici în Italia și Spania, țări ale Uniunii Europene care au o istorie pozitivă în dezvoltarea de piețe ale muncii inclusive pentru tineri;
  •  un studiu comparativ la nivel european privind aspectele incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a tinerilor – un demers de analiză a o serie de aspecte legate de mobilitatea și migrația tinerilor pe piața muncii;
  • un grup de lucru și o masă rotundă cu rolul de a aduce în discuție aspecte importante cu privire la mobilitatea și migrația forței de muncă tinere, precum și colaborarea și cooperarea dintre principalele entități din domeniul ocupării forței de muncă: autorități, patronate, sindicate și organizații nonguvernamentale.

Activitățile desfășurate de Asociația Novapolis vizează îmbunătățirea acțiunilor și politicilor publice în România atât printr-un transfer eficient de experiență și bune practici identificate în contexte atât de diferite de cele în care acestea au potențial a fi implementate, cât și prin oferirea cadrului oportun discuțiilor și dezbaterilor privind ocuparea și incluziunea socială a tinerilor și competențele specifice ale unor categorii de părți interesate din România (autorități, patronate, sindicate și organizații nonguvernamentale).

 

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare –Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Iris Alexe, Coordonator Tehnic de Proiect P2

Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare

Email: asociatianovapolis@gmail.com

Tel. 0725 259 919.

 

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS