Novapolis

Conferința BOSS – Strategii de Incluziune Socială – Beneficii și Dificultăți

ANUNȚ

Conferința Construirea unei rețele de organizații care să promoveze Strategii de Incluziune Socială – Beneficii și Dificultăți 

În cadrul proiectului BOSS – Building a Network to Boost Social Secure Europe, Socialist Women’s Movement din Cipru și partenerii săi din proiect, printre care se numără și Asociația Novapolis, au organizat Conferința Construirea unei rețele de organizații care să promoveze Strategii de Incluziune Socială – Beneficii și Dificultăți [Building a network of CSOs that will promote Social Inclusion Strategies: Benefits and Difficulties].

Evenimentul a avut loc în data de 25 mai 2021 și a reunit experți, reprezentanți ai instituțiilor europene și ai organizațiilor non-guvernamentale din 9 țări europene, respectiv România, Suedia, Norvegia, Franța, Cipru, Estonia, Polonia, Danemarca și Italia.

Conferința a prilejuit o serie de discuții și dezbateri cu privire la fragilitatea sistemelor sociale, agravarea inegalităților sociale pe perioada pandemiei de COVID-19, politicile sociale naționale și Pilonul European al drepturilor sociale, egalitatea de gen și rolul important al societății civile, care poate contribui la depășirea provocărilor pe care le reprezintă sărăcia, agravarea inegalităților, excluziunea socială și dezvoltarea nedurabilă.
Conferința face parte dintr-o serie de astfel de evenimente, ce vor fi organizate în mai multe țări europene de către partenerii de proiect, inclusiv de către Asociația Novapolis, cu scopul de a aduce la masa dezbaterilor actori cheie relevanți, instituții publice locale, naționale și internaționale, al căror obiectiv comun îl reprezintă promovarea strategiilor de incluziune socială în cadrul unei rețele de organizații ale societății civile, în vederea îmbunătățirii sistemelor de asistență și protecție socială la nivel european.

Astfel, rețeaua nou dezvoltată, va oferi mai multe posibilități de advocacy și de influențare a politicilor publice, printr-o colaborare strânsă, un scop unitar și un plan comun de dezvoltare pe termen mediu și lung.

Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați, la e-mail: asociatianovapolis@gmail.com, persoană de contact: d-na Alexe Iris, 0725 259 919. Pentru mai multe detalii despre proiect, puteți consulta pagina dedicata: http://www.eapn.lv/erasmus_plus/

Înregistratrea conferinței poate fi urmărită aici:

https://www.facebook.com/140990839404327/videos/885483655407228

Contact

NOVAPOLIS