Novapolis

Comunicat de presă – Seminar de Pregătire Rețea Tematică, proiect ID 146751

sigle proiect header ro

București, 20 aprilie 2015

 

Comunicat de presă

 

În perioada 16 – 18 aprilie 2015, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice au organizat la Sinaia, Seminarul de Pregătire Rețea Tematicăîn domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilității și migrației tinerilor.

Scopul și obiectivele Rețelei Tematice vizează dezvoltarea de căi de comunicare între instituțiile relevante cu rezultate în domeniul abordat și facilitarea schimbului de idei și bune practici între membrii rețelei. Totodată, Rețeaua are rolul de a fi o comunitate racordată permanent la informațiile de interes și noutățile în ceea ce privește metodele și instrumentele din domeniul dezvoltării resurselor umane, în special cu privire la migrația și mobilitatea tinerilor.

Seminarul de Pregătire Rețea Tematică a creat un spațiu adecvat învățării, dezbaterii și discuțiilor privind situaţia tinerilor pe piaţa muncii din România, factorii de influenţă ai migraţiei forţei de muncă, elementele fundamentale de dialog social, cadrul legislativ și instituțional, egalitatea de șanse și piața incluzivă a muncii pentru tineri.

Pe parcursul celor două zile și jumătate de seminar, participanții au dialogat pe marginea problemelor cu care se confruntă tinerii în prezent privind accesul pe piața muncii și au aflat o serie de informații despre migrația tinerilor, despre creșterea capacității de insertie profesionala atinerilor pe piata muncii din perspectiva mecanismelor politice, administrativ-institutionale și de parteneriat social, despre planuri, scheme și strategii pentru incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a tinerilor.

Evenimentul a avut loc în cadrul subactivității A7.2 – Organizare și participare seminarii în domeniul dezvoltării resurselor umane, inserției profesionale și incluziunii sociale, a proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați:

Iris ALEXE, Coordonator Tehnic de Proiect P2, email: asociatianovapolis@gmail.com, tel. 0725 259 919.

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS