Novapolis

Comunicat de presă Promovare Centrul Cultural Multifunctional My Place

Fullscreen capture 9272014 62901 PM

19 noiembrie 2014

Comunicat de presă

 

Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România în parteneriat cu Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare informează cu privire la rezultatele Etapei I și continuarea Etapei II a proiectului „My Place – Centrul Cultural Multifuncţional – o punte pentru integrarea RTT în România”.

Proiectul este finanţat din Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, prin Programul General “Solidaritatea şi Gestionarea fluxurilor migratorii” (ref: IF/12.02-04.01/2013) al Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Schengen, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

Etapa II a proiectului se derulează începând cu luna iulie 2014 până în luna iunie 2015.

Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea comunităţilor de strãini, a resortisanţilor ţãrilor terţe (RTT) prin menținerea unui Centru Cultural Multifuncţional şi dezvoltarea în cadrul Centrului a unor activităţi sociale, recreative, educaţionale şi culturale care să faciliteze existenţa unui mediu adecvat pentru susţinerea activităţilor multi şi interculturale, cu sprijinul şi implicarea directă a străinilor.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt cetăţenii din tări terţe cu şedere legală pe teritoriul României, incluzând RTT cu şedere permanentă sau cu viză pentru reîntregirea familiei, studenţi, elevi şi cei veniţi pentru angajare, membrii de familie ai cetăţenilor români etc.

Printre rezultatele Etapei I se numără:

• Crearea a 12 spații destinate activităților interioare și 1 teren destinat activităților desfășurate în aer liber în cadrul Centrului Cultural Multifuncțional My Place;
• Desfăsurarea unei Campanii de informare în scopul promovării Centrului My Place și a activităților sale;
• Consultarea și informarea comunităților de străini – 25 de întâlniri de informare și consultare grup țintă;
• Implicarea mediatoriilor interculturali și a facilitatorilor (de activități) precum și a altor susținători (ong-uri, voluntari, lideri de comunitate, instituții, etc.) – 10 mediatori culturali/facilitatori/voluntari instruiți;
• Elaborarea Analizei Nevoilor și Sintezei Activităților socio-educaționale, culturale, recreative și profilul grupului țintă;
• Realizarea unei pagini web și a unei pagini de facebook- comunități online ale Centrului Cultural Multifuncțional My Place;
• Organizarea de acțiuni de promovare și vizibilitate: 3.000 materiale promoționale realizate (fluturași, pliante, postere etc.); 1 format newsletter creat; 1 eveniment public de inaugurare realizat; 1 Punct de informare creat în cadrul Centrului;
• Colaborări punctuale pentru informarea și consultarea comunităților de străini sau/și pentru desfășurarea unor activități socio-educaționale, culturale, recreative. Exemple: Centrul de Resurse Civice, Asociația Apel, ADO SAH ROM, CIS Brasov, Institutul Intercultural Timisoara etc.
• Un total de 166 activități socio-educative, culturale și recreative organizate și un total de 2.794 de participanți la activitățile Centrului My Place.
___________________________________________________________________

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să contactaţi pe:
Cătălin Albu, Manager proiect JRS, tel. 0732129238, jrsromania@gmail.com
Iris Alexe, Responsabil proiect Asociaţia Novapolis, tel. 0725259919, asociatianovapolis@gmail.com

Contact

NOVAPOLIS