Novapolis

Comunicat de presă: Proiectul „EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România” – o contribuție la demitizarea unor prejudecăți despre imigrație

06 aprilie 2023, București.

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom și partenerii săi, Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Instituția Prefectului județului Caraș-Severin și Instituția Prefectului județului Timiș au marcat finalizarea proiectului „EoM[1] – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România” printr-o conferință de încheiere desfășurată în data de 03 aprilie 2023, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel din București.

În cadrul evenimentului, reprezentanții AIDRom și ai partenerilor din proiect au oferit informații specifice despre activitățile derulate în cele 24 de luni de proiect și despre indicatorii urmăriți.  A fost amintit faptul că activitățile complexe derulate în cadrul proiectului au permis ca aproximativ 1500 de tineri și 110 profesori să aibă șansă să interacționeze direct cu 22 de migranți și 6 mediatori în cadrul campaniei de conștientizare și informare, a sesiunilor de lucru cu tinerii din școli și prin evenimentele publice de informare și conștientizare organizate în 8 orașe din țară. Totodată, prin proiect a fost facilitată informarea și instruirea a 43 de profesori în vederea includerii în activitatea educațională a unei perspective a drepturilor omului și a tratamentului egal pentru imigranți.

Prin cele 2 sesiuni de formare organizate în cadrul proiectului, 49 de reprezentanți  ai mass-media și autorităților au putut să își dezvolte capacitatea de comunicare, de identificare a fake news și au învățat să realizeze campanii de informare la nivel local. În plus, au fost încheiate parteneriatele cu entități publice prin care au fost promovate bune practici în domeniul gestionării imigrației și integrării imigranților în România.

Proiectul „EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România”  a însemnat o conlucrare a partenerilor implicați la nivelul comunităților locale, prin care am reușit să promovăm o atitudine de acceptare, solidaritate și toleranță față de imigranți, să oferim sprijin pentru procesul de integrare și să încurajăm oportunități de interacțiune și colaborare între migranți și membrii comunității locale. Prin campanii de informare și conștientizare privind imigrația în rândul tinerilor din unitățile de învățământ vizitate, a profesorilor, a autorităților publice și a mass-media, proiectul a contribuit la demitizarea unor prejudecăți despre imigrație și la îmbunătățirea procesului de integrare a migranților și refugiaților în România. Mulțumim tuturor celor implicați, partenerilor, voluntarilor, finanțatorilor și participanților care au contribuit la atingerea obiectivelor vizate”, a spus Dana Gavril, Manger de Proiect, AIDRom.

Proiectul a inclus elaborarea unui studiu-analiză intitulat „Imigrația și refugiații în discursul public mass-media și social media din România”. Raportul de cercetare realizat de doamnele Monica Roman și Elena Prada, sub coordonarea doamnei Iris Alexe, este cu atât mai valoros cu cât surprinde situația din țara noastră înainte de izbucnirea conflictului din Ucraina[2], oferind astfel un „T zero” pentru posibile analize comparative ulterioare.

Ne bucurăm că proiectul „EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România” a adus o schimbare în comunitățile locale în care am lucrat, fiind o bună cale de a face cunoscute povestea migranților din România și de a ne aduce împreună într-un moment atât de important în contextul crizei din Ucraina”, a declarat Iris Alexe, Președinte Asociația Novapolis.

În cadrul Conferinței au avut intervenții și reprezentanți din partea Inspectoratului General pentru Imigrări, ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P), ai ITPF Timișoara, ai Facultății de Geografie din cadrul Universității din București, ai Universității Ovidius din Constanța, ai Academiei de Studii Economice București și ai Asociației Hands Across. Aceștia au punctat provocările și oportunitățile privind integrarea migranților și a refugiaților în România.

Un moment plin de emoție a fost povestea spusă de Marina, o refugiată ucraineană, care acum ajută alți refugiați să se integreze mai bine și care a împărtășit povestea ei și cu tinerii participanți la întâlnirile de informare de tip infotainment din cadrul proiectului.

Proiectul „EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România”, derrulat de Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom în parteneriat cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Instituția Prefectului județului Caraș-Severin și Instituția Prefectului județului Timiș, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, a fost implementat în perioada 7 aprilie 2021 – 6 aprilie 2023 și avut o valoare totală a finanțării de 205.720 Euro. 

Proiectul a urmărit promovarea implicării active, pluridimensională și multi-sectorială și a unei atitudini de acceptare, solidaritate și toleranță în protejarea drepturilor omului și a tratamentului egal al imigranților, în special solicitanți de azil și refugiați, prin conlucrarea atât la nivelul comunităților locale, cât și prin campanii de informare și conștientizare privind imigrația în rândul copiilor și tinerilor din unitățile de învățământ din comunitățile cu mai mulți migranți.

Despre AIDRom

AIDRom (Asociația Ecumenică a Bisericilor din România) și-a început activitatea în 1991 ca un demers comun al Bisericilor prezente în țară: Biserica Ortodoxă Română, Biserica Reformată și Biserica Luterană, în cooperare cu Unitatea IV (Împărtășire și Slujire) a Consiliul Mondial al Bisericilor. În 1993 a dobândit statut juridic, iar în 1994 s-au alăturat alți doi membri: Biserica Presbiteriană Sinodală Evanghelică Luterană și Biserica Ortodoxă Armeană. AIDRom s-a dezvoltat constant și, în scurt timp, a devenit o platformă națională de dialog ecumenic și de colaborare a Bisericilor din România. Totodată, a continuat să funcționeze ca agenție de dezvoltare, procesând proiecte care vizează îmbunătățirea atât a sistemelor educaționale formale, cât și a celor informale, a situației social-economice și moral-spirituale din țară, precum și a protecției mediului.

AIDRom promovează incluziunea persoanelor marginalizate, contribuie la reintegrarea socială a persoanelor cu risc ridicat, asigură egalitatea de șanse și luptă împotriva traficului de persoane și a discriminării. Oferă asistență refugiaților și migranților care doresc să se integreze în România și are un răspuns de urgență în caz de dezastre. Prin acțiunile sale, AIDRom întărește cooperarea ecumenică și interetnică pentru pace și stabilitate pentru a atenua segregarea în comunitățile multietnice și pentru a asigura respectarea drepturilor omului. Centrele Multifuncționale de Consiliere a persoanelor în situație de risc, precum și centrele de Cazare, dezvoltate de AIDRom în București, Iași și Timișoara, au ca scop consilierea și asistența persoanelor aflate în dificultate, a refugiaților și a migranților. Puteți afla mai multe despre activitatea asociației AIDRom accesând site-ul: http://www.aidrom.ro/ 

Despre Parteneri  

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare își propune să contribuie la consolidarea unei societăți democratice, incluzive și diverse, echilibrată din punct de vedere social și economic, capabilă să răspundă nevoilor tuturor. Misiunea sa este să susțină și să promoveze valorile democratice, modelele și intervențiile pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect. Pentru mai multe detalii, accesați: https://novapolis.ro/

Instituția Prefectului județului Caraș-Severin funcționează conform Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului actualizată și republicată în MO 658/2004, capitolul III, atribuțiile prefectului și a HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările ulterioare, publicat în MO 363/2006. Pentru mai multe detalii, accesați:  Instituția Prefectului – JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN (gov.ro)

Instituția Prefectului județului Timiș funcționează conform Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului actualizată și republicată în MO 658/2004, capitolul III, atribuțiile prefectului și a HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările ulterioare, publicat în MO 363/2006. Pentru mai multe detalii, accesați: Instituția Prefectului – JUDEȚUL TIMIȘ (gov.ro)

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.org.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Contact: relatiipublice@aidrom.ro | asociatianovapolis@gmail.com.

 

[1] Eyes on Migrants.

[2] Cercetare derulată în perioada iunie 2021-ianuarie 2022 și care a urmărit să analizeze care sunt narațiunile și modul în care sunt oferite informațiile și știrile în comunicarea publică și online din România din ultimii 7 ani de zile privind migrația, refugiații, migranții și procesul de integrare a imigranților în societatea românească.

Contact

NOVAPOLIS