Novapolis

Comunicat de presă: Infotainmentul EoM de la Constanța – un moment de solidaritate față de imigranți

Constanța, 20 februarie 2023

Comunicat de presă

Infotainmentul EoM de la Constanța – un moment de solidaritate față de imigranți

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare a organizat  în data de 17 februarie 2023, cu sprijinul Liceului Tehnologic Tomis Constanța – Școală Europeană, evenimentul public de informare Infotainment EOM Constanța.

Scopul acestei activități derulate în cadrul proiectului EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România, contract nr. RO2020/ACF-A5_MM_16 a fost să contribuie la informarea publicului larg și la integrarea copiilor provenind din rândul migranților în grupurile și comunitățile școlare, fiind o platformă deschisă pentru discuții și schimb de idei. Cu prilejul acestui infotainment au putut fi împărtășite informații și soluții privind abordarea stereotipurilor și susținerea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de drepturile omului și egalitatea de gen și violența bazată pe gen în ceea ce privește imigranții și refugiații.

Infotainmentul a avut totodată în vedere dezvoltarea capacității de comunicare, de identificare a fake news, de educare și de informare corectă privind problematica migrației și integrării refugiaților care vor contribui la preîntâmpinarea apariției discursului urii sau chiar a unor acțiuni împotriva imigranților.

Evenimentul a reunit profesori și elevi din cadrul Liceului Tehnologic Tomis Constanța – Școală Europeană care au profitat de ocazie pentru a transmite mesajele lor decidenților și autorităților publice  locale și pentru a face apel la solidaritate. Printre mesajele cele mai importante amintim:

 

”Continuă să lupți, suntem alături de voi!” 

”Nu renunțați la speranță, sunteți în siguranță!”

”When you get tired, learn to rest, not to quit!

(Când obosești, învață să te odihnești și nu te da bătut!)”

”Ajutăm Ucraina! Ajutăm refugiații!”

”Be strong! Everything is going to be okay! Stay safe! You can do it! (Fii puternic! Totul va fi bine! Stai în siguranță! O poți face!)”

 

Proiectul EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România este derulat de Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom în parteneriat cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Instituția Prefectului județului Caraș-Severin și Instituția Prefectului județului Timiș, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Durata proiectului este de 24 de luni, acesta implementându-se în perioada aprilie 2021 – martie 2023. Scopul proiectului este de a promova implicarea activă, pluridimensională și multi-sectorială și a unei atitudini de acceptare, solidaritate și toleranță în protejarea drepturilor omului și a tratamentului egal al imigranților, în special solicitanți de azil și refugiați, prin conlucrarea atât la nivelul comunităților locale, cât și prin campanii de informare și conștientizare privind imigrația în rândul copiilor și tinerilor din unitățile de învățământ din comunitățile cu mai mulți migranți.

Pentru mai multe informații, vă rugăm, să o contactați pe doamna Alexe Narcisa, expert Asociația Novapolis, tel. 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com.

Despre

Programul Active Citizens Fund România Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Contact

NOVAPOLIS