Novapolis

Comunicat de presă – Grup de Lucru: diseminare și informare proiect Pro Juvenes, 27- 30.10.2015

sigle proiect header ro

30 octombrie 2015

 

Comunicat de presă

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Departamentul pentru Dialog Social, în calitate de Lider de parteneriat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, alături de partenerii săi de implementare: „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, au organizat în perioada 27- 30 octombrie 2015, Grupul de lucru privind grupurile de lucru și evenimentele realizate pe teritoriul României.

Scopul acestui Grup de lucru a fost de a aprofunda, promova și facilta discuțiile referitoare la evenimentele și acțiunile realizate la nivel național: grupuri de lucru, seminarii, masă rotundă și rețele tematice în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale – piață inclusivă a muncii pentru tineri.

Un rezultat prioritar al Grupului de Lucru l-a reprezentat dezbaterea și consultarea reprezentanților publici, privați, experți și specialiști.

Contribuțiile din cadrul evenimentului pot aduce plus-valoare, iar împărtăşirea expertizei personale poate contribui la dezvoltare, la schimbare de percepţie şi, sperăm, chiar de abordare în sistem.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: doamna Narcisa Alexe, Expert Organizare Evenimente și Comunicare Asociația Novapolis, telefon 0766304610, e-mail: asociatianovapolis@gmail.com

 

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS