Novapolis

Comunicat de presă – Grup de lucru proiect Pro Juvenes, Eforie Nord, 28-30 mai 2015

sigle proiect header ro

28 mai 2015

Comunicat de presă

 

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social desfășoară în perioada 28-30 mai 2015, la Eforie Nord, un Grup de lucru în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață incluzivă a muncii pentru tineri.

Activitatea se derulează în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”.

Grupul de lucru contribuie la atingerea obiectivului proiectului consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Evenimentul include sesiuni de lucru, prezentări și dezbateri privind aspecte și teme de interes pentru societatea românească:

  • dezvoltarea resurselor umane, incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a tinerilor
  • mobilitatea și migrația  tinerilor
  • antreprenoriatul în rândul tinerilor
  • promovarea flexicurității: depășirea barierelor în implementarea uceniciei și stagiaturii pentru tineri
  • intenții antreprenoriale în rândul tinerilor și măsuri de sprijinire a antreprenoriatului la nivel european
  • găsirea unui loc de muncă după terminarea școlii/liceului/facultăți
  • relația dintre ocupație și specializarea profesională
  • școala, angajarea și șomajul – tipuri de ocupare și șomerii tineri

Grupul de lucru de la Eforie Nord are rolul de a permite participanților, reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și ai Partenerului 2, Asociația Novapolis să deschidă un dialog coerent și de substanță cu privire la dezvoltarea politicilor și structurilor naționale privind migrația, Strategia pentru tineri – obiectivele specifice și măsurile propuse, accesul tinerilor pe piața muncii și antreprenoriatul, veniturile tinerilor – tipurile de contract de muncă și munca suplimentară, problemele, provocările și răspunsurile la migrația globală și regională.

Observațiile formulate pe parcursul celor 2 zile și jumătate de Grup de lucru se vor regăsi într-un material de tip broșură Recomandări rețea tematică migrație tineri care poate servi factorilor de decizie și actorilor relevanți să-și armonizeze pozițiile pentru măsuri viabile și aplicabile pentru un orizont de timp mai îndelungat.

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați:

Iris ALEXE, Coordonator Tehnic de Proiect P2, email: asociatianovapolis@gmail.com

sigle proiect footer

GALERIE FOTO

Contact

NOVAPOLIS