Novapolis

Comunicat de presă – Grup de lucru: informarea și diseminarea rezultatelor proiectului Pro Juvenes

sigle proiect header ro

09 noiembrie 2015

Comunicat de presă

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Departamentul pentru Dialog Social, în calitate de Lider de parteneriat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, alături de partenerii săi de implementare: „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, au organizat în perioada 03-06 noiembrie 2015, Grupul de lucru pentru informarea și diseminarea rezultatelor obținute la nivelul întregului proiect.

Printre principalele teme supuse atenției s-au numărat subiecte generoase din domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale a tinerilor în legătură directă cu activitățile proiectului:

  • Evenimentele și acțiunile desfășurate în România și țări membre ale Uniunii Europene – seminarii, grupuri de lucru, evenimente de tip masă rotundă;
  • Realizarea Acordurilor de parteneriat transnaţionale cu entități din țări ale Uniunii Europene și contribuţia acestora la atingerea rezultatelor planificate în proiect;
  • Realizarea Schimburilor de experiență și bune practici, rezultate imediate şi de perspectivă;
  • Studii comparative la nivel european privind aspectele incluziunii sociale și integrării pe piața muncii;
  • Broșuri cu recomandări rețea tematică și sinteza rezultatelor proiectului;
  • Rețele tematice dezvoltate în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, migrației și mobiltăți tinerilor;
  • Colaborări și direcții de acțiune pentru viitor.

Pe parcursul celor patru zile ale Grupului de lucru reprezentanții publici, privați, experți și specialiști în domeniu au dezbătut și au fost consultați pentru a stabili de comun acord acțiunile și prioritățile de dezvoltare ale rezultatelor proiectului, riscurilor și oportunităților.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: doamna Narcisa Alexe, Expert Organizare Evenimente și Comunicare Asociația Novapolis, telefon 0766304610, e-mail: asociatianovapolis@gmail.com

 

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS