Novapolis

Comunicat de presă – Grup de Lucru: diseminare și informare proiect Pro Juvenes, 20- 23.10.2015

sigle proiect header ro

26 octombrie 2015

 

Comunicat de presă

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Departamentul pentru Dialog Social, în calitate de Lider de parteneriat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, alături de partenerii săi de implementare: „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, au organizat în perioada 20-23 octombrie 2015, Grupul de lucru pentru informarea și diseminarea informațiilor obținute în cadrul schimburilor de experiență și bune practici din țările Uniunii Europene.

Rolul acestui Grup de lucru a fost să prilejuiască aprofundarea și promovarea informațiilor cu privire la schimburile de experiență și bune practici realizate, din perspectiva oportunităților de dezvoltare și colaborare viitoare, a rolului în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor în România, precum și a impactului și potențialului de replicabilitate și multiplicare în context românesc.

Totodată, Grupul de lucru a facilitat realizarea unui schimb de idei cu reprezentanți publici, privați, experți și specialiști pentru a cunoaște punctele de vedere reciproce și pentru a putea găsi cele mai bune abordări comune în interesul României.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: doamna Narcisa Alexe, Expert Organizare Evenimente și Comunicare Asociația Novapolis, telefon 0766304610, e-mail: asociatianovapolis@gmail.com.

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS