Novapolis

Comunicat de presă – final proiect BSMigraNet

Press release

 

End of the project BSMigraNet – Regional cooperation and capacity building for Ukrainian CSOs for a coordinated humanitarian response in the Black Sea

 

Asociația Novapolis-Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Centrul de Informare și Resurse PRO BONO anunță implementarea proiectului „BSMigraNet – Cooperare regională și consolidare a capacității ONG-urilor ucrainene pentru un răspuns umanitar coordonat în Marea Neagră”.

 

Proiectul „BSMigraNet – Cooperare regională și consolidare a capacității ONG-urilor ucrainene pentru un răspuns umanitar coordonat în Marea Neagră” a fost derulat de Asociația Novapolis-Centrul de Analiză și Inițiative pentru Dezvoltare și Centrul de Informare și Resurse PRO BONO din cadrul ”Building CSO Capacity for Regional Cooperation within the Black Sea Region”, implementat în 2022 de FOND România – Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania și finanțat de Uniunea Europeană.

 

Proiectul BSMigraNet a urmărit creșterea capacității ONG-urilor ucrainene și consolidarea cooperării regionale în Marea Neagră pentru a gestiona eficient criza umanitară cauzată de conflictul militar din Ucraina. Durata proiectului a fost din iunie 2022 – noiembrie 2022, iar bugetul total a fost de 10.000 euro.

 

Dintre rezultatele proiectului, cele mai importante sunt:

6 traininguri online și sesiuni de consolidare a capacității organizaționale la care au participat 120 de reprezentanți ai societății civile din RO, MD, UA și regiunea Mării Negre, care s-au concentrat pe diferite domenii tematice: refugiații ucraineni cu risc ridicat de exploatare, cooperarea între societatea civilă și autoritățile publice la nivelul UE, refugiații ucraineni și dezinformarea, politica de management a ONG-urilor, instrumentele digitale utilizate de toți actorii publici/privați relevanți pentru a oferi servicii integrate ucrainenilor, comunicare și discurs public privind migrația și integrarea în contextul războiului din Ucraina, bune practici în comunicarea publică cu privire la migrație, migranți și refugiați.

1 schimb de experiență și bune practici relevante, în domeniul migrației și sprijinului umanitar acordat refugiaților care a avut loc la București în noiembrie 2022.

10 reprezentanți ai societății civile din UA și MD au participat la schimbul de experiență alături de alți participanți din România: autorități locale, organizații internaționale, ONG-uri și structuri de economie socială, cadre universitare.

1 studiu privind evaluarea nevoilor ONG-urilo din RO, UA, MD, bune practici și recomandări cheie care au îmbunătățit cunoștințele privind gestionarea unei crize umanitare, oferind politici și recomandări cheie pentru o mai bună cooperare public/privat la nivel local, național și regional.

1 campanie de informare online cu 17.000 de persoane atinse, inclusiv articole publicate pe platforma www.youth.md.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe doamna Alexe Narcisa, expert Asociația Novapolis, la telefon 0766.304.610 sau e-mail: asociatianovapolis@gmail.com.

 

Contact

NOVAPOLIS