Novapolis

Comunicat de presă Eveniment de promovare etapa II Centrul Cultural Multifunctional My Place

Fullscreen capture 9272014 62901 PM

18 septembrie 2014

 

Comunicat de presă

 

 

Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România în parteneriat cu Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare anunță evenimentul de promovare și lansare a Etapei II a proiectului „My Place – Centrul Cultural Multifuncţional – o punte pentru integrarea RTT în România”.

Proiectul este finanţat din Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, prin Programul General “Solidaritatea şi Gestionarea fluxurilor migratorii” (ref: IF/12.02-04.01/2013) al Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Schengen, ca Autoritate Responsabilă, şi Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

Etapa II a proiectului se derulează începând cu luna iulie 2014 până în luna iunie 2015.

Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea comunităţilor de strãini, a resortisanţilor ţãrilor terţe (RTT) prin menținerea unui Centru Cultural Multifuncţional şi dezvoltarea în cadrul Centrului a unor activităţi sociale, recreative, educaţionale şi culturale care să faciliteze existenţa unui mediu adecvat pentru susţinerea activităţilor multi şi interculturale, cu sprijinul şi implicarea directă a străinilor.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt cetăţenii din tări terţe cu şedere legală pe teritoriul României, incluzând RTT cu şedere permanentă sau cu viză pentru reîntregirea familiei, studenţi, elevi şi cei veniţi pentru angajare, membrii de familie ai cetăţenilor români etc.

Activităţile principale ale proiectului în Etapa II constau în:

  • Dezvoltarea și întreținerea Centrului Cultural Multifunctional My Place pentru atingerea obiectivelor urmărite prin proiect;
  • Promovarea activităților și a Centrului Cultural Multifuncțional My place;
  • Identificarea şi informarea beneficiarilor precum si consultarea cu comunităţile RTT, pentru adaptarea activităţilor multiculturale şi interculturale la nevoile acestora;
  • Organizarea de activităţi socio-culturale specifice grupului ţintă precum: evenimente multiculturale, expoziţii, seri culinare, ceainărie şi bibliotecă;
  •  Organizarea de activităţi socio-recreaţionale cum sunt: activităţi sportive, internet cafe, cinema cultural, activităţi pentru copii şi camera copilului;
  • Organizarea de activităţi socio-educaţionale precum: întâlniri tematice, ateliere de lucru pe aspecte sociale privind integrarea în societatea românească, ateliere de creaţie, creativitate şi socioterapie – educaţie prin artă şi evenimente la cererea RTT.  

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să contactaţi pe:

Cătălin Albu, Manager proiect JRS, tel. 0732 129 238, jrsromania@gmail.com

Iris Alexe, Responsabil proiect Asociaţia Novapolis, tel. 0725 259 919, asociatianovapolis@gmail.com

 Comunicat My place_RO_etapa II

Galerie foto eveniment

 

 

 

Contact

NOVAPOLIS