Novapolis

Comunicat de presă: Conferința internațională ”Modele de bune practici în domeniul integrării imigranților” a marcat Ziua Mondială a Refugiatului la Constanța

20 iunie 2022, Constanța

Comunicat de presă

Conferința internațională Modele de bune practici în domeniul integrării imigranților a marcat Ziua Mondială a Refugiatului la Constanța

 

Pentru a marca Ziua Mondială a Refugiatului la Constanța, Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom, Instituția Prefectului județului Caraș-Severin și Instituția Prefectului județului Timiș au organizat pe 20 iunie 2022, conferința ”Modele de bune practici în domeniul integrării imigranților, implementate la nivel regional, național și european”.

Celebrarea Zilei Mondiale a Refugiatului la Constanța a fost un prilej de a onora toți refugiații de pe glob și de recunoaștere a eforturilor tuturor celor care luptă pentru respectarea și apărarea drepturilor refugiaților de pretutindeni – un moment de conștientizare a noastră, a tuturor.

Evenimentul s-a desfășurat în contextul proiectului EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România și a urmărit să identifice provocările și oportunitățile privind integrarea migranților și a refugiaților în România și la nivelul comunităților locale promovând  cooperarea interinstituțională și mecanisme de lucru în materie de gestionare a fluxurilor migratorii și recepția migranților.

Conferința a inclus printre subiectele atinse tema cooperării dintre autoritățile locale și organizațiile societății civile în scopul sprijinirii integrării cetățenilor ucraineni în România și în diferite alte state membre (de ex. Italia, Grecia, Spania, Turcia, Lituania) precum și modele și bunele practici în dezvoltarea de parteneriate regionale și internaționale privind gestionarea imigrației și integrării migranților.

Totodată, în cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele studiului „Imigrația și refugiații în discursul public mass-media și social media din România”.

Cercetarea realizată de Asociația Novapolis a vizat date din perioada 2015-2021 și a investigat modul în care sunt prezentate migrația și integrarea și cum sunt portretizați refugiații și imigranții în mass-media românească și în social media. În general, opiniile exprimate prin social media sunt divergente, dar fără a avea un caracter general negativ. Persoanele care comentează asupra unui subiect își exprimă atât opiniile negative cât și pe cele pozitive. În spațiul online din România nu se evidențiază un sentiment general negativ la adresa refugiaților sau migrației. Se observă mai degrabă un comportament tolerant și empatic, probabil datorită faptului că și românii au un istoric recent bogat în ceea ce privește emigrația.

Proiectul EoM – Comunități solidare și incluzive pentru imigranți în România este derulat de Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom în parteneriat cu Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Instituția Prefectului județului Caraș-Severin și Instituția Prefectului județului Timiș, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Durata proiectului este de 24 de luni, acesta implementându-se în perioada aprilie 2021 – martie 2023.

Scopul proiectului este de a promova implicarea activă, pluridimensională și multi-sectorială și a unei atitudini de acceptare, solidaritate și toleranță în protejarea drepturilor omului și a tratamentului egal al imigranților, în special solicitanți de azil și refugiați, prin conlucrarea atât la nivelul comunităților locale, cât și prin campanii de informare și conștientizare privind imigrația în rândul copiilor și tinerilor din unitățile de învățământ din comunitățile cu mai mulți migranți. Prin acest proiect contribuim la demitizarea unor prejudecăți despre imigrație și la ameliorarea procesului de integrare a migranților și refugiaților în România.

Pentru mai multe informații, vă rugăm, să contactați următoarele persoane: doamna Alexe Narcisa, expert Comunicare și organizare evenimente, Asociația Novapolis 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com.

 

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

 

Despre promotor și parteneri

 

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România AIDRom are misiunea de a promova justiția socială și drepturile omului, de a acorda ajutor umanitar – material și spiritual – grupurilor de persoane aflate în nevoie, a colectivelor de persoane vulnerabile, a refugiaților și solicitanților de azil.

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare își propune să contribuie la consolidarea unei societăți democratice, incluzive și diverse, echilibrată din punct de vedere social și economic, capabilă să răspundă nevoilor tuturor. Misiunea sa este să susțină și să promoveze valorile democratice, modelele și intervențiile pentru dezvoltarea unei societăți bazate pe libertate, responsabilitate și respect.

Instituția Prefectului județului Caraș-Severin funcționează conform Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului actualizată și republicată în MO 658/2004, capitolul III, atribuțiile prefectului și a HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările ulterioare, publicat în MO 363/2006.

Instituția Prefectului județului Timiș funcționează conform Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului actualizată și republicată în MO 658/2004, capitolul III, atribuțiile prefectului și a HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu modificările ulterioare, publicat în MO 363/2006.

 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Contact

NOVAPOLIS