Novapolis

Comunicat de presă – Conferință de închidere a proiectului Pro Juvenes

sigle proiect header ro

07 octombrie 2015

Comunicat de presă

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Departamentul pentru Dialog Social, în calitate de Lider de parteneriat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, alături de partenerii săi de implementare: „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, au organizat marți,  6 octombrie 2015,Conferinţa de închidere a proiectului.

Au fost fi prezenți pentru a oferi mai multe informații și pentru a răspunde tuturor întrebărilordl. Liviu Pop (Ministru Delegat pentru Dialog Social, MMFPSPV), dna. Alexandra Braica (Secretar de Stat, MMFPSPV), dna. Angelica Săbiescu (manager de proiect Pro Juvenes, MMFPSPV), dna. Ioana Mănăilă (Organizația AUR), dna. Iris Alexe (Asociația Novapolis), dl. Ion Albu (CSN Meridian)și dl. Radu Godeanu (UGIR).

Conferința s-a bucurat totodată de prezența și intervențiile experților din proiect și a reprezentanților entităților transnaționale din țările Uniunii Europene care au oferit sprijin și suport în implementarea proiectului.

În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele proiectului care a fost implementat într-un cadru transnational, cu accent pe transferul de expertiză şi schimbul de informaţii şi bune practici pentru o piaţă inclusivă a muncii în Uniunea Europeană.

Discuțiile au prilejuit un schimb de opinii cu privire la dezvoltarea resurselor umane, incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a tinerilor, măsurile specifice vizând tinerii, mobilitatea și migrația tinerilor, rolul dialogului social, al partenerilor sociali și a societății civile.

Participanții au apreciat pozitiv inițiativa proiectului care oferă o perspectivă transnațională asupra modalităţilor şi bunelor practici pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii. În plus, aceștia și-au exprimat interesul pentru intensificarea și aprofundarea relațiilor transnaționale și a rezultatelor Pro Juvenes prin inițiative și colaborări viitoare în țările atinse de proeict sau alte țări europene.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Iris ALEXE, Coordonator Tehnic de Proiect P2, email: asociatianovapolis@gmail.com.

 sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS