Novapolis

BSMigraNet

un pas spre o îmbunățire a capacității ONG-urilor ucrainiene și a cooperării regionale în Marea Neagră

Asociația Novapolis-Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare și Centrul de Informare și Resurse PRO BONO anunță implementarea proiectului „BSMigraNet – Cooperare regională și consolidare a capacității ONG-urilor ucrainene pentru un răspuns umanitar coordonat în Marea Neagră”.

Proiectul BSMigraNet urmărește creșterea capacității ONG-urilor ucrainene și consolidarea cooperării regionale în Marea Neagră pentru a gestiona eficient criza umanitară cauzată de conflictul militar din Ucraina. Durata proiectului este din iunie 2022 – noiembrie 2022, iar bugetul total este de 10.000 euro.

În cadrul activităților proiectului – ateliere online și sesiuni de consolidare a capacității organizaționale, schimb de experiențe și de bune practici la București pentru ONG-urile din Ucraina, Moldova, România, studiul privind nevoile și provocările pentru ONG-urile din regiune pentru a răspunde nevoilor persoanelor care fug din Ucraina, se vor cartografia dificultățile întâmpinate în acordarea sprijinului umanitar, deficiențele mecanismelor de coordonare public-privat, precum și nevoile de sprijin pentru ONG-uri în cooperarea interregională.

În același timp, proiectul va identifica și va propune soluții și instrumente eficiente pentru consolidarea cooperării regionale între ONG-uri pentru răspunsul imediat de urgență și umanitar.

Activitățile propun măsuri pentru eficientizarea răspunsului la criza umanitară precum: combaterea traficului de ființe umane, consolidarea capacităților și identificarea modalităților de atragere a fondurilor necesare, măsuri de advocacy pentru sprijinirea ONG-urilor ucrainene și analizarea modului în care acțiunile de coordonare a asistenței umanitare pot fi adaptate la nevoile cetățenilor ucraineni și refugiați.

Proiectul „BSMigraNet – Cooperare regională și consolidare a capacității ONG-urilor ucrainene pentru un răspuns umanitar coordonat în Marea Neagră” este implementat de Asociația Novapolis-Centrul de Analiză și Inițiative pentru Dezvoltare și Centrul de Informare și Resurse PRO BONO din cadrul ”Building CSO Capacity for Regional Cooperation within the Black Sea Region”, implementat în 2022 de FOND România – Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania și finanțat de Uniunea Europeană.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să o contactați pe doamna Alexe Narcisa, expert Asociația Novapolis, la telefon 0766.304.610 sau e-mail: asociatianovapolis@gmail.com.

Evenimente, activități, Noutăți

Proiect BSMigraNet

Evenimente, activități, Noutăți

Project ROUA

Contact

NOVAPOLIS