Novapolis

Asociația Novapolis a vizitat Centrul de Ajutor Stazione Centrale al Municipalității Milano

sigle proiect header ro

București, 24 noiembrie 2015

 

Comunicat de presă

 

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare a efectuat în luna noiembrie 2016 o întâlnire pentru schimb de experință și bune practici la Milano, Italia. Activitatea s-a realizat în perioada de sustenabilitate a proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”.

În cadrul acestei deplasări, Asociația Novapolis a vizitat Centrul de Ajutor Stazione Centrale al Municipalității Milano, ocazie cu care au fost observate modalitățile și instrumentele de ajutor și asistență oferite persoanelor fără adăpost, elemente esenţiale în ruperea cercului sărăciei şi promovarea unei incluziuni sociale reale pe toate palierele. Întâlnirea a prilejuit împărtășirea de bune practici și informaţii în materie de incluziune a tinerilor, imigranților și a grupurilor vulnerabile. În acest sens, cele mai relevante metodologii și practici au vizat oferirea de servicii integrate prin oferirea de adăpost, facilitarea accesului la servicii de consiliere juridică și medicale, la servicii de igienă corporală, orientare către servicii sociale și în vederea inserției profesionale, precum și sprijin în căutarea unui loc de muncă.

Mai mult, pe durata vizitei de lucru au fost discutate aspecte importante cu privire la inserția socială a persoanelor afectate de fenomenul sărăciei șiponderea persoanelor tinere amenințate de sărăcie sau excluziune socială, lamobilitatea și migrația forței de muncă tinere din regiunea Milano, precum și lucrul în rețea, cooperarea dintre autorități, actori sociali și organizațiile nonguvernamentale.

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să contactaţi pe:dna. Narcisa Alexe, Specialist PR și Organizare Evenimente – Asociaţia Novapolis, tel. 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com.

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS