Novapolis

Asociația Novapolis a găzduit primul stagiar străin în cadrul proiectului Take Your Chance 2

București, 1 noiembrie 2016

 

Comunicat de presă

 
Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare este organizație gazdă în cadrul proiectului Take your Chance 2 (TyC2), Programul Erasmus +, Acțiune Cheie 1. În iunie 2016, primul stagiar internațional și-a început activitatea la Novapolis și a stat în România pentru o perioadă de 16 săptămâni, pentru un stagiu în domeniul managementului de proiect, strângerii de fonduri, planurilor individualizate de învățământ, comunicării și advocacy. În mod concret,stagiara a dobândit cunoștințe și competențe în ceea ce privește planificarea și implementarea de proiecte, donațiile, sponsorizările sau parteneriatele și a fost implicată în diferite activități ce vizează migrația și integrarea străinilor, activitățile sociale și participarea tinerilor.
Obiectivul proiectului Take your Chance 2 este de a dezvolta competențele tinerilor și de a le oferi acestora oportunități suplimentare care să îi capaciteze și să le sporească șansele de angajare pe piețele muncii contemporane, atât la nivel național, cât și la nivel european. Proiectul Take your Chance 2 a început pe 1 septembrie 2015 și se desfășoară pe parcursul a 24 de luni, fiind finanțat de Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1.
Liderul proiectului TyC2 este organizația italiană Unione degli Assessorati alle politiche Socio-Sanitarie e al Lavoro (UA), care a colaborat cu diferite ocazii cu Asociația Novapolis, în proiecte și inițiative privind participarea și includerea tinerilor pe piața forței de muncă, abordând subiecte precum ratele ridicate ale șomajului în rândul tinerilor și cererea de resurse umane calificate.
Participarea Novapolis în cadrul proiectului are loc în perioada de sustenabilitate a proiectului „Pro Juvenes- Parteneriat transnațional pentru o piață inclusivă a muncii pentru tineri”, cofinanțat de Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în Oameni!, bazându-se pe Acordul de Parteneriat Trans-național, încheiat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România – Direcția de Dialog Social, Asociația Novapolis și Unione degli Assessorati. Printre acțiunile de intervenție cu privire la ocuparea forței de muncă și incluziunea socială pentru tineri stabilite prin Planul de Acțiune al Parteneriatului Transnațional, sunt incluse și schimburile de stagiari, cele mai bune practici, dar și depunerea de propuneri de proiecte și cooperarea în proiecte europene, diseminare și activități de comunicare.
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: Narcisa Alexe – Expert OrganizareEvenimente și Comunicare, Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, Telefon: 0766 304 610, e-mail: asociatianovapolis@gmail.com 

testimonial-marta-potenza-2016

Contact

NOVAPOLIS