Novapolis

Anunt proiect MIraGE

20190610_213911

Anunt de informare proiect MIraGE

Asociația Novapolis derulează în România, în perioada 01.12.2018 – 01.12.2021, proiectul european “MIraGE – Migrant Integration for Growth in Europe” [Integrarea Migranților pentru Creștere Economică în Europa], proiect ce se va derula pe o perioadă de 3 ani.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Azil, Migrație și Integrare (FAMI), contract nr. 821714, derulat în parteneriat cu 12 organizații din 8 state membre UE: Austria, Bulgaria, Cipru, Franța, Ungaria, Italia, România și Suedia. Proiectul este condus de Fundația Workshop pentru Inițiative Civice (WCIF) din Bulgaria, în cadrul unui parteneriat multi-actori, ce include organizații ale societății civile, sindicate, centre de educație și formare profesională. În pofida potentialului important pe care forța de muncă migrantă o reprezintă pentru economiile europene, unii angajatori nu dispun de informațiile necesare pentru angajarea acestora, metodele de recrutare, proceduri administrative legale sau despre abilitățile și competențele migranților. În același timp, migranții nu sunt pe deplin informați despre numeroasele oportunități de angajare sau modul de accesare al acestora, în mod special în ceea ce privește antreprenoriatul. Scopul proiectului MIraGE este acela de a aborda aceste probleme și de a facilita accesul rapid și integrarea cetățenilor non-UE (RTT) pe piața muncii din țara gazdă.

Activitățile proiectului includ: cartografierea nevoilor și atitudinilor angajatorilor prin efectuarea unui sondaj online; realizarea de interviuri pentru aflarea celor mai bune practici de integrare ep piața muncii; utilizarea rezultatelor cercetării pentru crearea unui Manual pentru angajatori și publicarea acestuia în 9 limbi UE; dezvoltarea a două programe de instruire specifice fiecărei țări, atât pentru RTT cât și pentru angajatori; promovarea activităților proiectului și a celor mai bune practici identificate, crearea unui videoclip promotional și desfășurarea unei campanii social media; colectarea feedback-ului pentru transferabilitatea rezultatelor.

Mai multe informații despre proiect: www.mirageproject.eu

20190610_213959

Contact

NOVAPOLIS