Novapolis

Anunt informare proiect CLARINET

20190605_224038

 

Anunt informare proiect CLARINET

Asociația Novapolis în parteneriat cu Primăria Constanța derulează în România, în perioada 01.01.2019-31.12.2021, proiectul “Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns” [Comunicarea autorităților locale pentru integrare în orașele europene] (Clarinet Project), proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Azil, Migrație și Integrare (FAMI), contract nr. 821562.

Proiectul CLARINET este condus de Municipalitatea Lampedusa și Linosa, fiind implementat printr-un parteneriat multi-actori din 8 state membre UE, respectiv 7 autorități locale situate în zonele de frontieră, 9 organizații ale societății civile și 2 rețele internaționale.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de conștientizare cu privire la contribuția pozitivă a migranților la societățile din UE. Proiectul își propune totodata să identifice și să promoveze bunele practici ale autorităților locale în derularea de campanii publice de comunicare privind migrația și integrarea la nivelul UE și, pe de altă parte, să le permită autorităților locale de frontieră să implementeze cu succes campanii de comunicare privind migrația și integrarea prin oferirea de sprijin specific si formare profesională la locul de muncă.

Rezultatele preconizate:

  • Organizarea “Premiului European pentru campaniile de comunicare publică ale autorităților locale privind migrația și integrarea”;
  • Crearea unui kit de resurse (Positive Storytelling Kit) privind migrația și integrarea pentru autoritățile locale;
  • Implementarea unor programe de formare pentru autoritățile locale privind comunicarea publică pe teme de migrație și integrare la nivel local;
  • Dezvoltarea a 8 reședințe pentru artiști în teritoriile implicate;
  • Organizarea și promovarea a 8 campanii de comunicare publică privind migrația desfășurate de autoritățile locale implicate.

Informații suplimentare se gasesc pe www.clarinetproject.eu

20190605_224109

Contact

NOVAPOLIS