Novapolis

ANUNT INFORMARE COMPETITIE PREMIUL CLARINET

20190605_224038

Bucuresti, 15.05.2019

ANUNT INFORMARE COMPETITIE PREMIUL CLARINET

20190906_231116Asociația Novapolis- Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Primăria Constanța derulează în România, în perioada 01.01.2019-31.12.2021 proiectul “Communication of Local AuthoRities for Integration in European Towns” [Comunicarea autorităților locale pentru integrarea în orașele europene] (CLARINET), proiect co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Azil, Migrație și Integrare (FAMI), contract nr.821562. In cadrul proiectului este organizată competiția “Premiul European CLARINET” pentru campaniile de comunicare publică ale autorităților locale privind migrația și integrarea.

Premiul CLARINET își propune să promoveze și să confere valoare campaniilor de succes și cu impact și activităților de comunicare derulate direct de către autoritățile locale sau în numele acestora, care au scos în evidență modul în care Europa și societățile statelor membre pot beneficia de contribuția pozitivă a migrației. Candidații eligibili sunt autoritățile publice naționale, regionale sau locale, cu sediul într-unul din cele 28 de state membre ale UE. Autoritatea publică trebuie să fi implementat sau să fie în proces de implementare a campaniilor de comunicare vizând aspect legate de migrație și integrarea migranților în UE. De asemenea sunt acceptate campaniile și activitățile de comunicare publică derulate de organizații externe în numele unei autorități locale. În plus, sunt eligibile pentru a participa la competiție atât campaniile/activitățile de comunicare finalizate, cât și cele aflate în implementare.

Prin urmare, dacă reprezentați o autoritate publică locală, centrală sau regională care a promovat sau are în implementare o campanie de comunicare despre contribuția migranților la societatea românească sunteți invitați să citiți Regulamentul competiției și să completați formularul privind participarea la Premiul European CLARINET, formular care se regăsește pe site-ul proiectului (www.clarinetproject.eu) sau accesând următorul link: http://www.clarinetproject.eu/ro/home-page-ro/.

Aplicațiile pot fi depuse până la data de 31 iulie 2019 (la miezul nopții).

Premiul European CLARINET are trei categorii principale: web și social media; mass-media tradiționale, respectiv evenimente publice. Candidații trebuie să aleagă o singură categorie atunci când aplică pentru Premiu. Fiecare candidat poate depune mai multe aplicații; aceeași campanie de comunicare publică nu poate fi transmisă pentru mai mult de o categorie a Premiului. În luna noiembrie 2019, cu prilejul Adunării Generale a ECCAR [European Coalition of Cities against Racism] (Coaliția Orașelor împotriva Rasismului), va fi atribuit Premiul Clarinet, pentru fiecare categorie amintită.

Câștigătorii vor avea astfel oportunitatea de a-și prezenta campania în fața membrilor ECCAR, câștigând astfel o oportunitate importantă de a-și consolida vizibilitatea campaniei lor și de a stabili noi contacte.

Informații suplimentare privind Regulamentul competiției și alte informații utile despre proiect se pot regăsi pe site-ul proiecului www.clarinetproject.eu sau Facebook-ul proiectului: https://www.facebook.com/clarinetproject/

 

****
Proiectul CLARINET este condus de Municipalitatea Lampedusa și Linosa, fiind implementat printr-un parteneriat multi-actori din 8 state membre UE, respectiv 7 autorități locale situate în zonele de frontieră, 9 organizații ale societății civile și 2 rețele internaționale și își propune: să identifice și să promoveze bunele practici ale autorităților locale în derularea de campanii publice de comunicare privind migrația și integrarea la nivelul UE; să le permită autorităților locale de frontieră să implementeze cu succes campanii de comunicare privind migrația și integrarea prin sprijin și formare profesională la locul de muncă.

20190605_224109

Contact

NOVAPOLIS