Novapolis

Anunt Încheiere Proiect Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”

 

sigle proiect header ro

 

27 noiembrie 2015

 

ANUNT

Încheiere Proiect Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”

 

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin Departamentul pentru Dialog Social, în calitate de beneficiar, alături de partenerii săi de implementare: „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, anunță finalizarea cu succes a proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri” în data de 30 noiembrie 2015. Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 și a are o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei

La final de proiect, printre cele mai semnificative rezultate obținute de Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, partener 2 în proiect se numără:

  • Încheierea a 18 acorduri de parteneriat transnaționale cu entități publice și private din Italia și Spania;
  • Evenimente și acțiuni desfășurate în România 1 seminar, 1 grup de lucru, 1 eveniment de tip masă rotundă;
  • Organizarea a 2 Schimburi de experiență și bune practici în Spania și Italia;
  • Dezvolatrea unei rețele tematice în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, migrației și mobiltăți tinerilor;
  • Elaborarea unei Broșuri cu recomandări rețea tematică – aspecte ale incluziunii sociale și integrării pe piața muncii a tinerilor;
  • Realizarea unui Studiu comparativ european privind migrația și mobilitatea intra-europeană a tinerilor în România .

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: doamna Narcisa Alexe, Expert Organizare Evenimente și Comunicare Asociația Novapolis, telefon 0766304610, e-mail: asociatianovapolis@gmail.com

 

sigle proiect footer 

Contact

NOVAPOLIS