Novapolis

ACT4NGO: Activități, Capacitare și Training pentru Organizațiile Neguvernamentale care militează pentru eradicarea sărăciei

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Context

Proiectul ACT4NGO – Activități, Capacitare și Training pentru Organizațiile Neguvernamentale care militează pentru eradicarea sărăciei își propune capacitarea a 40 de ONG uri mici care activează în comunitățile sărace din mediul rural în vederea creșterii impactului acestora la nivel regional și național prin oferirea unui pachet de servicii de vizibilitate, mentorat, instruiri tematice pentru lobby și advocacy si includerea lor într-o rețea naționala de lupta pentru eradicarea sărăciei.

Astfel, prin intermediul proiectului, organizațiile vor beneficia de un program de mentorat în domenii precum: management eficient și bună guvernanță internă, vizibilitate și advocacy, lucru în comunitate și voluntariat, lucrul cu autoritățile și finanțare.

Prin programul de instruire dezvoltat la nivelul proiectului, se vor desfășura training – uri cu următoarele tematici: Proceduri eficiente de management, Managementul voluntarilor, Comunicare și vizibilitate, Fundraising și scrierea propunerilor de finanțare, Networking, lobby, advocacy și watchdog, Implicarea comunității și cooperare cu stakeholders și Lucrul cu reprezentanții mass – media.

Evenimente, Activități, Noutăți

Proiect ACT4NGO

POVERTY WATCH 2023 ROMÂNIA

Rolul POVERTY WATCH 2023 este de a promova și de a crește gradul de conștientizare cu privire la intervențiile și acțiunile necesare pentru eradicarea și

Proiectul este derulat de Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina în parteneriat cu Centrul Regional de Resurse pentru Organizații Neguvernamentale Suceava, Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale și FONIX AS și beneficiază de o finanțare de 249.904 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014 – 2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021. Pentru mai multe informații accesați: www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Contact

NOVAPOLIS