Novapolis

Comunicat de presă – Vizită de lucru Parteneriate Transnaționale 22-27 iunie 2015, Roma-Italia

sigle proiect header ro

29 iunie 2015

 

Comunicat de presă

 

Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social au efectuat în perioada 22 – 27 iunie 2015, o vizită de lucru la Roma, Italia pentru încheierea de Acorduri de Parteneriate Transnaționale pentru schimburi de experiență și bune practici în vederea facilitării accesului tinerilor pe piața muncii.

Delegația română condusă de domnul Liviu Pop, Ministrul Delegat pentru Dialog Social, alături de doamna Angelica Săbiescu, Manager proiect Pro Juvenes, MMFPSPV și doamna Iris Alexe, Preşedinta Asociației Novapolis, partener 2 în proiect,  a avut o serie de întrevederi cu instituții și organizații din Italia pentru pregătirea și finalizarea parteneriatelor transnaționale.

În cadrul vizitei de lucru de la Roma au avut loc discuții pentru privind dialogul social și incluziunea tinerilor cu domnul Davide Farone, Subsecretar de Stat, Ministerul Educației și Cercetării din Italia, cu domnul Luigi Bobba, Subsecretar de Stat, Ministerul Muncii și Politicilor Sociale din Italia și cu domnul Giacomo d’Arrigo, Directorul General al Agenției Naționale pentru Tineri din Italia.

Cu această ocazie au fost semnate acorduri transnaționalecu entități din Italia: Asociația OASI și NOVA Onlus, Consorțiul Național de Cooperative Sociale și s-au făcut demersuri pentru colaborări viitoare cuInstitutul pentru Dezvoltarea Formării Profesionale a Lucrătorilor (ISFOL) și Centrul MaTeMu (Maria Teresa Mungo), Centrul de Informare și Educație pentru Dezvoltare Onlus.

Acordurile de Partneriate Transnaționale sunt valabile până în luna septembrie 2017 și contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului – consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Partenerii transnaționali vor fi implicați în activități comune la nivel european, național sau regional, conform obiectivelor și activităților proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”.

Activitatea s-a realizat în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: doamna Narcisa ALEXE, Expert Organizare Evenimente și Comunicare, Asociația Novapolis, telefon: 0766304610, e-mail: asociatianovapolis@gmail.com.

 

sigle proiect footer

Contact

NOVAPOLIS