Novapolis

Instruirea autorităților cu atribuții și altor actori relevanți implicați în integrarea BP și RTT din Regiunea 2:

Antet INTEGRARE+-page-001

 

17 februarie 2017

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Fundația World Vision Romania, în calitate de Beneficiar, alături de Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 1 și Asociația Centrul pentru Resurse Civice Constanța – Partener 2 au organizat în perioada 03-05 februarie 2017, Instruirea autorităților cu atribuții și altor actori relevanți implicați în integrarea beneficiarilor de protecție internațională (BP) și resortisanți țări terțe (RTT) din Regiunea 2: județele Constanţa, Tulcea, Brăila, Vrancea, Bacău, Vaslui şi Galaţi.

Scopul acestei sesiuni de instruire a fost de a răspunde nevoilor funcționarilor și ale altor persoane resursă privind nivelul de informare și pregătire în domeniul integrării BP și RTT, la nivelul Regiunii 2. Principalele obiective ale evenimentului au fost pe de o parte capacitarea specialiştilor din instituțiile publice și ong-uri de la nivelul Regiunii 2 de a lucra cu migranți și, pe de altă parte, oferirea de informații cheie privind lucrul cu străinii și implementarea legislației în vigoare pentru a facilita procesul de integrare și a oferi servicii adaptate și de calitate.

Pe agenda evenimentului s-au regăsit aspecte privindlegislaţia internaţională, europeană și națională referitoare la migraţie, măsuri de integrare a BP și RTT în România, cu focus pe metode și instrumente de lucru cu migranții și cu accent sporit pe necesitățile specifice celor două categorii de străini, respectiv BP și RTT din Regiunea 2.

Sesiunea de instruire a avut rolul de a facilita învățarea prin abordarea unor studii de caz concrete și bune practici referitoare la integrarea RTT și BP în România și în egală măsură, a prilejuit participanților oportunitatea de a lucra aplicat pe identifcarea dificultăților și obstacolelor în materie de integrare a imigranților, oferirea de soluții și arii de intervenție pentru îmbunătățirea situației actuale, modalităti de colaborare inter-instituţională, cu ONG-uri și alţi actori relevanţi, în susţinerea procesului de integrare în societatea românească.

Evenimentul s-a desfășurat la Sinaia în cadrul proiectului ”INTEGRARE+: Servicii și asistență pentru migranți în Regiunea 2”, finanţat prin Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/15.03.02), care are o durată de 12 luni și o valoare totală de 1.469.247,47 lei.

Pentru informaţii suplimentare, vă invităm să contactaţi pe:dna. Narcisa Alexe, Specialist PR și Organizare Evenimente – Asociaţia Novapolis, tel. 0766.304.610, asociatianovapolis@gmail.com

Galerie

Contact

NOVAPOLIS