Novapolis

Comunicat de presă – Masa Rotundă proiect Pro Juvenes, București 28 iulie 2015

sigle proiect header ro

29 iulie 2015

Comunicat de presă

 

 

Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice au organizat în data de 28 iulie 2015, la Hotel Marshal Garden, București, Masa Rotundă în domeniul dezvoltării resurselor umane și incluziunii sociale, mobilitatea și migrația tinerilor, piață inclusivă a muncii pentru tineri.

Masa rotundă s-a desfășurat în contextul realizării în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri” a unui studiu comparativ european privind mobilitatea intra-europeană și migrația tinerilor.

Au fost prezenți pentru a oferi mai multe informații și pentru a răspunde tuturor întrebărilor, doamna Angelica Săbiescu, Manager de proiect Pro Juvenes și doamna Iris Alexe, Președinte Asociația Novapolis și experți și specialiști din domeniu din România, Spania și Italia.

Masa Rotundă s-a bucurat totodată de prezența reprezentanților entităților transnaționale care sprijină Asociația Novapolis pe relația Spania – Federaţia asociaţiilor româneşti din Spania (FEDROM) și pe relația Italia – Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro.

Evenimentul aprilejuit dezbateri și discuții pe subiecte de actualitate precum:

  • dezvoltarea resurselor umane, incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a tinerilor
  • mobilitatea și migrația  tinerilor – probleme, provocări și răspunsuri
  • măsuri specifice privind tinerii – Strategia pentru tineri, Garanția pentru tineri
  • situația tinerilor din România: griji, aspirații, atitudini și stil de viață
  • aspecte privind tinerii și comunitățile de români în Spania și în Italia

Participanții au dialogat pe marginea problemelor cu care se confruntă tinerii în prezent privind accesul pe piața muncii și au aflat o serie de informații despre migrația tinerilor, despre creșterea capacității de inserție profesională atinerilor pe piața muncii din perspectiva mecanismelor politice, administrativ-instituționale și de parteneriat social, despre planuri, scheme și strategii pentru incluziunea socială și integrarea pe piața muncii a tinerilor.

Evenimentul a avut loc în cadrul subactivității A7.4 – Organizare si participare evenimente in domeniul dezvoltarii resurselor umane si incluziunii sociale, a proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei etc.

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resursele Umane – Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, se derulează pe o perioada de 12 luni la nivel naţional având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Pentru mai multe informații vă rugăm contactați:

Iris ALEXE, Coordonator Tehnic de Proiect P2, email: asociatianovapolis@gmail.com

sigle proiect footer

GALERIE

Contact

NOVAPOLIS